Swedec EOD Exercise 2016

SWEDEC EOD Exercise 2016 (SEE - 16) är en ammunitions- och minröjningsövning med huvudsyfte att öva ammunitionsröjning i samordning och samverkan mellan flera myndigheter. Övningen genomförs i och omkring Jönköping, Eksjö samt Oskarshamn och fokuserar på ammunitionsrelaterade händelser.

Bilden visar ett övningsmoment vid förra årets Swedec eod exercise.
Ett övningsmoment vid förra årets Swedec EOD Exercise. Foto: Jimmy Croona/CC/Försvarsmakten

För att kunna använda samhällets resurser så effektivt som möjligt genomför Försvarsmakten övningen med Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Kustbevakningen med flera.

Tillsammans övar vi realistiska moment i stadsmiljö, på flygplatser och i kustnära miljöer för att öka vår förmåga att genomföra ammunitionsröjning i bebyggelse.

Swedecs förhoppning är att SEE- 16 kommer att fungera som en katalysator för att bygga nätverk och utbyta kunskap och på så sätt främja utvecklingen inom totalförsvaret.

Swedecs (Swedish EOD and Demining Centre) Totalförsvarets ammunitions- och minröjning är ansvarig för övningen.