Northern Coasts 2016

Northern Coasts, NOCO, är en av de största årliga multinationella övningarna med marint fokus i Östersjöområdet. Övningen genomförs i år under perioden 2-15 september i södra och västra Östersjön samt södra Skagerack. Totalt deltar ca 3000 soldater och sjömän från 16 olika nationer med ett 40-tal fartyg, helikoptrar och stridsflyg. Sverige deltar med fyra fartyg ur Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen samt med logistikpersonal från Marinbasen.

Utkiken måste ständigt vara uppmärksam eftersom inte alla hot upptäcks av de tekniska systemen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

NOCO genomfördes av Tyskland för första gången 2007 har sedan dess letts av den tyska marinchefen i samarbete med någon annan nation runt Östersjön. Sverige har deltagit alla år.
2016 är Danmark värd för övningen vilket innebär den har planerats av den danska marinen och att större delen av övningen kommer genomföras på danskt vatten. Sverige kommer vara värd för NOCO 2017.

NOCO är en övning som framförallt tränar stridsledning i olika nivåer. Tillsammans övas de deltagande ländernas förmåga att agera gemensamt vid kriser och utmaningar till havs och i kustnära områden.

Fokusområden för övningen är ytstrid, luftstrid och undervattensstrid men även hantering av asymmetriska hot i form av bland annat infiltration och felaktig informationsspridning.