Deltagande förband

Under övning Cold Response 2015 deltar drygt 2000 personer från 14 förband och skolor i den svenska Försvarsmakten.

Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Norrbottens regemente – I 19
deltar med 191:a mekaniserade bataljonen, en jägarskvadron ur 193:e jägarbataljonen, 142:a insatskompaniet ur Fältjägarbataljonen och Tredje brigadstaben. Dessutom deltar övningsledningspersonal.
Totalt deltar cirka 800 personer från I 19.

Skaraborgs regemente - P 4
deltar med ett förstärkt mekaniserat kompani ur 42:a mekaniserade bataljonen och Första tungtransportkompaniet.
Totalt deltar cirka 200 personer från P 4.

Livregementets husarer - K 3
deltar med en underrättelsepluton och en fallskärmsjägarpluton ur 32:a underrättelsebataljonen
Totalt deltar cirka 70 personer från K 3.

Skaraborgs flygflottilj - F 7
deltar med personal ur Transportflygenheten och en TP 84 Herkules.
Totalt deltar cirka 10 personer från F 7.

Göta ingenjörregemente - Ing 2
deltar med ett förstärkt ingenjörkompani
Totalt deltar cirka 150 personer från Ing 2.

Luftvärnsregementet - Lv 6
deltar en spelgrupp ur 62:a luftvärnsbataljonen
Totalt deltar cirka 10 personer från Lv 6

Livgardet - LG
deltar med en militärpolisgrupp ur 14:e militärpoliskompaniet.
Totalt deltar cirka 15 personer från Livgardet.

Försvarsmaktens tekniska skola - FMTS
deltar med en delar med en reparationspluton ur Första tekniska bataljonen.
Totalt deltar cirka 35 personer från FMTS

Artilleriregementet - A 9
deltar med en delar av 91:a artilleribataljonen
Totalt deltar cirka 175 personer från A 9.

Trängregementet - TrängR
deltar med en delar av Första logistikbataljonen samt del av Movcon-kompaniet.
Totalt deltar cirka 250 personer från Trängregementet.

Försvarsmedicincentrum - FömedC
deltar med delar av första sjukhuskompaniet
Totalt deltar cirka 50 personer från FömedC

Ledningsregementet - LedR
deltar med en delar med av 11:e ledningsplatsbataljonen, delar av 12:e sambandsbataljonen samt personal ur 10:e Psyopsenheten
Totalt deltar cirka 270 personer från LedR.

Helikopterflottiljen - Hkpflj
deltar med delar av Första helikopterskvadronen, totalt tre Helikopter 14.
Totalt deltar cirka 80 personer från Helikopterflottiljen.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG
deltar med delar av Tredje nationella stödenheten, 3. NSE Nord.
Totalt deltar cirka 50 personer från FMLOG