Chefen har ordet

Cold Response 2016 är en norsk försvarsmaktsövning som omfattar marin- flyg och arméförband från Nato och inbjudna partnerskapsländer. Sverige kommer att bidra med drygt 2000 soldater och officerare i en övning med cirka 15 000 deltagare totalt.

Överste Mikael Frisell, övningsledare och chef för den svenska kontingenten under Cold Response 2016. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Sverige har deltagit i Cold Response sedan 2006, något som starkt har bidragit till vår unika förmåga att strida i subarktisk miljö. Vårt deltagande har också bidragit till att utveckla vår förmåga till strid i större förband och att samarbeta med förband från andra nationer i insatsområden och i andra sammanhang. Övning ger färdigheter.

Att årets övning kommer att bli lärorik och utmanande är helt klart. Vi kommer till ett område vi aldrig tidigare övat i. Ny övningsterräng för våra soldater och officerare utmanar oss och vi måste värdera terrängens möjligheter och begränsningar mot vår uppgift samt egen och inte minst motståndarens förmåga. Detta utvecklar oss till att bättre lösa våra viktiga uppgifter för att möta varje hot och klara varje utmaning vi kan ställas för.

Vi kommer att öva på och invid vägar, ibland mycket smala, hala och hårt trafikerade. Övningsområdet har inte använts för större övning sedan 2005. Därför har stor vikt lagts på säkerheten vid planering av övningen på såväl svenska som norska övningsledningarna.

Vi som tillhör SWECON, den svenska kontingenten, är ambassadörer för Försvarsmakten under tiden i Norge. Jag hoppas att de svenska deltagarna tar tillfället i akt att prata med andra övningsdeltagare. På så sätt kan man lära sig av dem och kan ge övriga förband och nationer ett gott intryck. Kom ihåg att vi är gäster i Norge och gärna vill komma tillbaka på kommande övningar.

Med förhoppning om att vi får en bra och utmanande övning för alla deltagare.

Vi ses i övningsterrängen!

Överste Mikael Frisell,
övningsledare för den svenska kontingenten.