Huvudsyftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i områden kring Östersjön. Baltops har ett marint fokus där övningsmoment inom amfibieområdet är övervägande men även stridsflyg igår i övningen.
Detta ger bra möjligheter till att träna realistiska moment som ger värdefulla erfarenheter och kunskaper för alla ingående nationer. För Sveriges deltagande ökar förmågan bland annat inom områden såsom internationell samverkan, interoperabilitet, havsövervakning, lufttankning, Close Air Support, jaktstrid och hantering av asymmetriska hot.

Baltops 2016 har i år ett stort deltagande med 17 olika nationer, cirka 6 100 man, ett 45-tal fartyg, 60-tal stridsflygplan och helikoptrar och ett flertalet fordon. Sverige deltar med enheter ur Amfibieregementet, Tredje sjöstridsflottiljen, Blekinge flygflottilj, Marinbasen och Luftsstridskolan. Övningen leds det här året av USA samt Nato och bedrivs till havs i Östersjön och på strandnära områden Sverige, Finland och Polen.

Utöver Sverige, deltar Finland, Danmark, Norge, Belgien, Estland, Frankrike, Holland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA.

Mediakontakt

Major Kristina Swaan Michaela Linge
Informationschef Amfibieregementet  Informatör Sjöstridsskolan
070-555 21 37 072-386 86 83
kristina.swaan@mil.se michaela.linge@mil.se