Övningsområdet BALTOPS 2015

Övningen kommer i huvudsak att bedrivas på Östersjön, vattnen kring Bornholm och strandnära platser i Sverige och Polen vilket innebär att övningsområdet i stora drag sträcker sig från södra Östersjön, med vissa moment på Ravlunda övningsområde och Ustka övningsområde i Polen.

Korvett i vattnet, stridsflygplan i luften ovanför.
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Över tiden kommer båtar, fartyg, flyg och helikoptrar att röra sig i vatten och luftområden kring södra Sverige och kring Östersjön.

Kuststräckan Trelleborg till Ölands norra udde samt Gotland
Luftrum söder om linjen Göteborg-Linköping-Kopparstenarna

Karta