BALTOPS 2015

Under perioden 5-20 juni genomförs den årligen återkommande multinationella övningen Baltops. Baltops har genomförts sedan 1971 och gagnar förtroendeskapande relationer och kunskapsutbyten mellan deltagande nationer, Sverige har tidigare deltagit vid 23 tillfällen.

Stridsbåtar ur 2:a amfibiebataljonen deltar liksom Tredje sjöstridsflottiljen med korvett HMS Malmö. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Huvudsyftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i områden kring Östersjön. Baltops har ett marint fokus och ger bra möjligheter till att träna och öva realistiska moment som ger värdefulla erfarenheter och kunskaper för alla ingående nationer. För Sveriges deltagande ökar förmågan bland annat inom områden såsom internationell samverkan, interoperabilitet, samordnade amfibieoperationer, havsövervakning, lufttankning, Close Air Support, jaktstrid och hantering av asymmetriska hot.

Baltops 2015 har i år ett stort deltagande med 17 olika nationer, cirka 5 600 man, ett 50-tal fartyg, 50-tal stridsflygplan och helikoptrar, en ubåt (polsk), tio stridsbåtar och ett flertalet fordon.Sverige deltar med enheter ur Amfibieregementet, Tredje sjöstridsflottiljen, Blekinge flygflottilj, Marinbasen och Luftsstridskolan. Övningen leds det här året av USA samt Nato och bedrivs i Östersjön och på strandnära områden i södra Sverige, Danmark och Polen.

Utöver Sverige, deltar Finland, Danmark, Norge, Belgien,Kanada, Estland, Lettland, Litauen, Frankrike, Tyskland, Georgien, Nederländerna, Polen, Turkiet, USA och England.

 

Mediakontakt

Major Kristina Swaan

Informationschef Amf 1

070-555 21 37

kristina.swaan@mil.se