Deltagande förband

I övningen deltar drygt 4000 personer från 23 förband.

Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

De förband som deltar i Arméövning 2015 är; Högkvarteret, Livgardet, Norrbottens regemente, Livregementets husarer, Skaraborgs regemente, Södra skånska regementet, Artilleriregementet, Luftvärnsregementet, Göta ingenjörregemente, Ledningsregementet, Trängregementet, Amfibieregementet, Blekinge flygflottilj, Helikopterflottiljen, Markstridsskolan, Luftstridsskolan, Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, Försvarsmaktens tekniska skola, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Totalförsvarets skyddscentrum, Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum och Försvarsmedicincentrum.