Uppsala län

Information om övningen Aurora 17 i Uppsala län.

E 18 - ENKÖPING, ARLANDA, KUNGSÄNGEN

Under fredag förmiddag vecka 38 (22 september) kommer delar av E 18 att användas för att förflytta stridsvagnar och stridsfordon i riktning österut. Ett körfält kommer att vara avstängt för denna förflyttning och därmed är det begränsad framkomlighet på den sträckan.

Området kommer att vara påverkat av militär trafik och förband kommer att röra sig på civil mark efter avtal med berörda markägare.

Mer information publiceras löpande.