Försvarsmaktens uppdrag är ytterst att försvara Sverige och svenska intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Ett av de främsta verktygen för att höja, pröva och signalera militär förmåga är övningar. Därför är omfattande och avancerad övningsverksamhet en central del av ett starkare försvar.

Kommer att både synas och höras

Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder i Aurora 17.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt att informeras.

Säkerhet tillsammans och ökad totalförsvarsförmåga

Ett flertal myndigheter kommer delta i övning Aurora 17 och på så sätt öka den svenska totalförsvarsförmågan. Dessutom deltar militära förband från andra länder något som bygger både säkerhet tillsammans och ökar samtidigt den svenska operativa förmågan.

Fakta om Aurora 17

Försvarsmaktsövningen Aurora 17 bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Övningsperiod: under vecka 37-39 i september. 

Övningsområde: i hela Sverige men främst i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Deltagare: cirka 19 000 ur Försvarsmakten samt ett 40-tal myndigheter och förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Norge och USA.