EU Navfor – mer om insatsen

Adenviken är en viktig sjöfartsled för handelsförbindelser mellan östra Afrika, arabvärlden och Indien. Pirater som verkar i området är ett hot mot säkerheten för de fartyg som färdas där, vilket bland annat har förhindrat humanitära insatser till Somalia.

Tekniker ur ME 04:s helikopterenhet tankar en helikopter 15 som landar på HNLMS Johan de Witt. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Skyddar hjälptransporter

World Food Programme, WFP, heter FN:s livsmedelsprogram som levererar mat till nödställda i bland annat Somalia. Drygt 90 procent av transporterna sker sjövägen. Piraterna som härjar i området har därför varit ett stort problem för hjälpinsatserna.

På grund av det sattes Operation Atalanta in 2008. Insatsen har varit lyckad och sedan 2009 har cirka 291 fartygsleveranser genomförts av WFP med cirka en miljon ton livsmedelsbistånd.

Om EU Navfor

EU Navfor består huvudsakligen av EU:s medlemsländer, men även andra stater som Norge, Kroatien, Montenegro, Serbien och Ukraina har bidragit till Operation Atalanta. Även Nato och länder utanför Europa som Kina, Ryssland och Indien har gjort insatser i området.

Den europeiska styrkan är verksam i en zon som omfattar den södra delen av Röda havet, Adenviken och delar av Indiska oceanen.

Sverige har bidragit sedan 2009

Tre svenska förband har deltagit i Operation Atalanta sedan 2009. Frågan om Sverige ska fortsätta att bidra till insatsen är ett politiskt beslut som kommer att fattas av riksdagen.

Läs mer om de tre svenska bidragen

ME 01

Period: Från 15 maj till och med 15 september 2009

Omfattning: korvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm, stödfartyget HMS Trossö, med besättning och underhållspersonal samt en skyddsstyrka ur amfibiekåren. Totalt 152 personer.

ME 02

Period: Från 14 april till och med 16 november 2010

Omfattning: HMS Carlskrona som ingick i förbandet var styrkehögkvarter, ett så kallat force head quarter, under de fyra första månaderna. I ME 02 ingick även en helikopterenhet med två helikopter 15. Totalt var 277 individer anställda vid förbandet under olika perioder.

ME 03

Period: Från 6 april till och med 6 augusti 2013

Omfattning: HMS Carlskrona med besättning, inklusive förstärkt sjukvårdsförmåga. I besättningen ingår en helikopterenhet på 11 personer till förbandets två helikopter 15. I ME 03 ingår även och en bordningsstyrka på 11 personer och en stödenhet på 12 personer placerad i Djibouti. Totalt 152 personer ingick i förbandet.

ME 04

Period: Från 10 februari till och med 10 maj 2015

Omfattning: Sverige bidrog till insatsen med styrkechef (konteramiral Jonas Haggren), huvudbidrag till styrkehögkvarter, två Stridsbåt 90HS, två Helikopter 15 samt underhållspersonal och stab. Det svenska förbandet baserades på det nederländska örlogsfartyget HNLMS Johan de Witt och var helt integrerad med den nederländska besättningen. Totalt 77 personer ingick i förbandet.