Avslutade enskilda insatser

Paul Henning, observatör i UNMOGIP. Foto: Privat
Bosnien-Hercegovina – EUFOR

Efter ingripande från USA och Nato upphörde striderna i Bosnien i december 1995. Under en längre tid därefter hade Nato trupper i landet som sedan ersattes av Eufor, European Union Force in Bosnia – Operation Althea, i december 2004....

Centralafrikanska republiken - EUMAM RCA

Försvarsmakten erhöll den 5 februari 2015 regeringens beslut om deltagande I den EU ledda rådgivningsinsatsen I Centralafrikanska republiken. Insatsen bistår den Centralafrikanska republikens försvarsmakt med militär rådgivning med fokus...

Eusec - Kongo

I Demokratiska republiken Kongo arbetar Eusec för att skapa ett tryggt, öppet och demokratiskt samhälle. Målet är ett land där mänskliga rättigheter ersätter mänskligt lidande.

Minurcat - Tchad

Den 15 mars 2009 övertog Minurcat det operativa ansvaret i Tchad och Centralafrikanska republiken från Eufor, ett uppdrag som sträckte sig fram till den 31 december 2010. Det svenska deltagandet avslutades sommaren 2009.

OSSE - Georgien

OSSE:s insats i Georgien inleddes i december 1992 som svar på de väpnade konflikterna i landet efter självständighetsförklaringen 1991. Insatsen stödde den georgiska regeringen inom fyra områden: konfliktlösning, demokratisering, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Unama - Afghanistan

Unama - United Nations Assistance Mission in Afghanistan - är FN:s insats i Afghanistan. I Afghanistan tjänstgör en svensk militärrådgivare vid MAU (Military Advisory Unit) under FN-flagg.

Unamid - Sudan

Unamid bildades den 31 juli 2007 och ersatte den tidigare insatsen i Darfurprovinsen i västra Sudan, ett område lika stort som Spanien.

Unisfa - Sudan

Den 9 juli 2011 delades Sudan i två delar: Sudan och Sydsudan. Delningen föregicks av många år av inbördeskrig och lokala konflikter, inte minst i det oljerika Abyeiområdet som ligger på gränsen mellan Sudan och Sydsudan.

Unmin - Nepal

Det tio år långa inbördeskriget i Nepal som började 1996 slutade med att monarkin upplöstes, en ny konstitution antogs och att en regeringen valdes 2008. När fredsfördraget skrevs 2006 gick samtliga stridande parter med på att låta FN hjälpa till att bevaka fredsprocessen. Unmin bildades för detta ändamål i januari 2007.

Unmis - Sudan

Insatsen som etablerades 25 mars 2005 omfattade södra Sudan. Högkvarteret var beläget i Sudans huvudstad Khartoum med en del av arbetet förlagt till Juba i södra Sudan. Missionen grundade sig på resolution 1590 i FN:s säkerhetsråd.

UNOPCW - Medelhavet

27 september 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2118 som stöd för Organisationen för avskaffandet av kemiska vapen, OPCW:s beslut att destruera Syriens program för kemiska vapen.

Unsmis - Syrien

FN:s insats i Syrien, Unsmis (United Nations Supervision Mission in Syria) sattes inledningsvis upp för en 90 dagarsperiod från och med den 21 april, 2012, och bestod av 300 obeväpnade militära observatörer från en mängd länder. Syftet var att allt väpnat våld i Syrien skulle upphöra.

ÄLDRE AVSLUTADE INSATSER

Insatser som avslutades för mer än fem år sedan hittar du här.

Läs mer under Vår historia