Helikopterlandning på Visbykorvett Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Minröjningsfartyget HMS Ulvön Foto: Försvarsmakten
Undervattensfarkost sjösätts för att identifiera en misstänkt mina Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Carlskrona och HMS Malmö Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Några av förbandets uppgifter är att skydda havsområden, sjövägar och sjöfart. Flottiljen hämtar in underrättelser, röjer minor och skyddar Sveriges gränser och intressen.

Förbandet består av olika divisioner med fartyg. Korvettdivisionen kan genomföra väpnad strid till sjöss mot mål på, över och under vattenytan. Korvetter är allsidiga fartyg som kan användas nära land vid kustremsor men även i skärgårdar och på öppet hav. Visbykorvetterna kan tillfälligt basera helikopter ombord.

Minröjningsdivisionen kan söka efter och röja minor under vattnet eller bärga oexploderad ammunition i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Flera gånger varje år röjer man minor från de båda världskrigen som hittas och som kan utgöra en fara.

Till underhållsdivisionen hör stödfartyget HMS Carlskrona som förser de andra fartygen i flottiljen med till exempel mat, drivmedel och reservdelar. Även HMS Carlskrona kan tillfälligt basera helikopter ombord.Underhållsdivisionen kan också använda sig av lastbilar för stöd från landsidan.

Till flottiljen hör också en flottiljledning, som leder och planerar flottiljens arbete

Tredje sjöstridsflottiljen
Fakta Tredje sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 3.sjöstridsflj
  • Ort: Karlskrona
  • Yrkesofficerare: 239
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 163
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 4
  • Civilanställda: 2
  • Reservofficerare: 187
Så här har vi räknat
Karta