Försvarsmaktens logistik- och motorskola

Försvarsmaktens logistik- och motorskola (LogS) är en försvarsmaktsgemensam skola som kompetensutvecklar personal från hela försvarsmakten. Här genomförs yrkes- och befattningskurser inom områdena fordonstjänst, logistikledning, förnödenhetsförsörjning, förplägnadstjänst, kommunikationstjänst samt farligt gods. Skolan genomför också den funktionsinriktade delen av officersprogrammet (OP), specialistofficersutbildning (SOU) och YBK Logistikledning.

Det finns också en utvecklingssektion på skolan och de har till uppgift att utveckla operativa/taktiska logistikförband. Sektionen upprätthåller ansvaret för att föreslå optimerade logistiklösningar för förbandsbunden logistik. Arbetet omfattas bland annat av att föreslå logistikmateriel, genomföra studier, ta fram publikationer samt utveckla metoder inom ansvarsområdet.

Trängregementet
Fakta Trängregementet
  • Förkortning: TrängR
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 255
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 250
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 628
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 186
Så här har vi räknat