Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten

Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och försvarsmedicin, som är en förutsättning för att insatsförbanden ska kunna lösa sina uppgifter. Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst.

Förutom att Trängregementet ser till att förbanden får mat från försörjningsplutonen, rent vatten från vattengruppen, rätt ammunition, drivmedel till sina fordon med mera, stödjer vi dem med en rad andra tjänster. Det kan vara att leda transporter och reparera skadade fordon. Vi har även kirurgitroppar och bepansrade terrängambulanser för att ta hand om och transportera skadade från stridszoner. Inom försvarsmedicin är Trängregementet ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Det är inte utan stolthet som vi ofta presenterar oss som ett av Europas ledande militära logistikcentrum.

Trängregementet har alltid medarbetare som är insatta och tjänstgör utomlands.

Varje år genomför soldater vid Trängregementet högvakt.

Hos oss finns även Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Notiser

Besök av våra danska grannar
23 maj201710:45

I måndags fick regementet besök av det danska Trängregementet. I 10 års tid har Trängregementet i Skövde och Trängregementet i Aalborg haft en relation. Ett sätt att utveckla den relationen är att besöka varandras regementen. Förra året besökte några personer från Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola det danska regementet och nu var det alltså danskarnas tur att besöka oss.

Ett gott samarbete. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

– Vi har blivit bemötta av en otrolig gästfrihet. Det har också varit mycket informativt och utbytesrikt, ett exempel på det är den utveckling som Trängregementet har visat att de är i just nu. Vi har många liknande utmaningar hos oss, säger överste Jaiss Moller Nielsen, regementschef för det danska Trängregementet.

Liksom det svenska försvaret gör danskarna samma resa att gå från internationellt fokus till nationellt.

– Vi har många utmaningar framför oss. Vi har en generation med soldater som har ett internationellt tänk och det ska vi vända nu precis som Trängregementet i Skövde ska göra, säger Johnny Nielsen, regementsförvaltare på danska Trängregementet.

Under dagen har besöket fått en förevisning hos de olika enheterna.

– Vår organisation skiljer sig från den svenska. Men teknologin och att vi bedriver logistik är samma och liksom svenska Trängregementet går vi också mot ett brigadtänk, säger Johnny Nielsen.

Under tisdagen följer det danska besöket med förbandet när de transporterar sig till övning Våreld.

– Det ska bli spännande och vi är glada över möjligheten att få åka med förbandet, säger Jaiss Moller Nielsen.

Nya specialistofficerare till Försvarsmakten
19 maj201715:44

Igår, torsdag, tog 22 kadetter vid Försvarsmaktens logistik- och motorskola examen från anpassad specialistofficersutbildning. Från och med nu kan de titulera sig 1:e sergeanter.

Bild på Trängregementets nya specialistofficerare
Trängregementets nya specialistofficerare. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten.

– Det känns väldigt bra. Jag har mycket förväntningar på min nya roll som specialistofficer, med mycket mer ansvar och en friare roll där man kan få utveckla andra också, säger Tobias Liikanen.

Under drygt nio månader har Trängregementet genom Försvarsmaktens logistik- och motorskola utbildat de 22 nya specialistofficerarna.

– Motivationen har varit jättehög. De har med sig mycket kompetens från sin soldattid, säger Jonas Adolfsson, regementsförvaltare på Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Alla som gått utbildningen har varit anställda minst fyra år i Försvarsmakten och jobbat som gruppchef minst ett år. Anpassad specialistofficersutbildning har varit en möjlighet för dem att på kort tid utveckla sig. Tobias Liikanen är en av fem specialistofficerare som kommer till Trängregementet och han tycker utbildningen har varit mycket givande.

– Det mest minnesvärda har varit ledarskapsövningen med mycket utmaningar som lite sömn och lite mat, säger han.

Examensceremonin var slutet på den anpassade specialistofficersutbildningen som genomförts på Försvarsmaktens logistik- och motorskola. Från och med i höst kommer de som vill utbilda sig att få gå specialistofficersutbildningen på ett och ett halvt år.

– Vi höjer ribban på utbildningen, vilket betyder att de som går utbildningen från och med i höst kommer att kunna bli troppchef, säger Jonas Adolfsson.

Att Försvarsmakten nu fått 22 nya specialistofficerare med inriktning logistik är ett viktigt tillskott, enligt Jonas Adolfsson.

– De är inte så många logistiker på varje förband så de är viktiga för att logistiken ska fungera i krigsförbanden, säger han.

Och Tobias Liikanen ser fram emot sitt nya jobb.
– Den största utmaningen nu är väl att på något sätt försöka växa in i rollen från soldat till officer, säger han.

”Brigstri är en bra och viktig övning”
11 maj201713:53

Cirka 150 stycken soldater och officerare ur Trängregementet deltar just nu i övningen Brigstri 17, som började i veckan. – Det går alldeles utmärkt. Det är fortfarande ett tidigt stadie i övningen men såhär långt går det bra, säger bataljonsövningsledaren överstelöjtnant Stefan Sahlström.

Första logistikbataljonens stab är fältgrupperad. Foto: Stefan Sahlström/Försvarsmakten

Övningen är en ledningsövning för främst bataljonstaber inom armén och brigaden. Där det övergripande syftet är att öva taktik, beslutsfattning och stabsmetodik med huvudsyftet är att vidmakthålla och utveckla marktaktisk förmåga. Brigstri 17 ska ge möjlighet för bataljonstaberna att öva ledningsmetodik och taktik inom brigads ram i ett nationellt scenario vid en hög konfliktnivå. För Trängregementet är det här en riktigt bra övning, enligt Stefan Sahlström.

– Vi övar bataljonstaben med ledningspluton, det är de som är i fokus. Det är en jätteviktig övning för att öva rutiner och system och samband, säger han.

Även Karstorps kompani har en övning i samband med Brigstri och trafikplutonen ur Alfhems kompani är också med i övningen.

– Övningen ger otroligt mycket för Trängregementet och inte bara inför övningen AURORA 17 utan det är en riktigt bra övning för att öva bataljonstaben med dess ingående delar. Men vi har också andra delar med i övningen eftersom brigaden har efterfrågat dem och det är bra, säger Stefan Sahlström, bataljonsövningsledare.

Övningen är ett fortsatt steg mot AURORA 17 ochpågår fram till söndag den här veckan.

Ceremoni avslutade den grundläggande utbildningen
21 december201609:40

Soldaterinran är ceremonin som genomförs efter den grundläggande militära utbildningen. "Jag är väldigt stolt", säger Adam Rystedt som precis avslutat grundutbildningen.

Soldaterinran - en stämningsfull ceremoni.
”Nu är ni stolta soldater, trängare och krigsmän i Försvarsmakten”, säger överstelöjtnant Mattias Söderberg, chef andra logistikbataljonen. Foto: Joakim Breman/Försvarsmakten

Det är en tidig morgon i december. Det är kallt men horisonten ger hopp om värme då solen väntar på att gå upp. Noggranna förberedelser inför dagens ceremoni har genomförts. Marschallerna är tända, befälen står uppradade och fanvakten är redo.

I det stilla lugnet kommer soldaterna marscherande och ställer upp sig i prydliga rader framför Karstorpssjön. Bataljonchefen ger order till fanvakt att göra salut och ceremonin är igång.

- Jag är stolt att hälsa er välkomna till Försvarsmakten. Nu är det upp till er att förvalta det, säger överstelöjtnant Mattias Söderberg, chef på Andra logistikbataljonen.

Under hösten har två grundutbildningar genomförts. Den ena utbildningen startade redan i juli och den andra i mitten av september. De personer som ryckte in i somras utbildades till gruppchefer och de som ryckte in i september utbildades till soldater. Soldaterinran som ceremonin kallas, genomförs alltid efter att den grundläggande militära utbildningen genomförts.

– Det känns väldigt bra, det är en bekräftelse på att man klarat av det. Jag är väldigt stolt för jag har klarat av både psykiska och fysiska prestationer som jag inte trodde att jag skulle klara av, säger Adam Rystedt.

För några veckor sedan genomförde soldaterna och gruppcheferna den första gemensamma övningen som heter Aldrig ge upp.

– Det var en spännande upplevelse. Jag fick göra övningen två gånger. En gång som soldat och nu sista gången som gruppchef. Första gången var enklare för man visste inte vad man skulle genomlida. Andra gången var det mer psykiskt för då visste man om den mat- och sömnbrist som väntade. Men jag tänkte inte så mycket på det för jag fokuserade mer på andra och inte så mycket på mig själv, säger Adam Rystedt.

Efter jul börjar befattningsutbildningen och Adam går mot befattningen sjukvårdare.

– Det kommer bli spännande att lära sig hur man tar hand om folk som är skadade. Det här är början av en yrkeskarriär som betyder något, där jag kan göra skillnad, säger Adam Rystedt.

Samtidigt som solen börjar vakna till liv säger bataljonchefen några avslutande och värmande ord.

- Ni är nu stolta soldater, trängare och krigsmän i Försvarsmakten och ni är varmt välkomna in i Försvarsmaktens gemenskap.

1.1.1. Utrag ur CermI 2010 kring soldaterinran
När någon för första gången börjar militärtjänstgöring skall han eller hon upplysas om vad som gäller för honom eller henne enligt denna förordning och i övrigt under tjänstgöringen. Han eller hon skall också upplysas om grunddragen i rikets säkerhets- och försvarspolitik. I upplysningen skall ingå en erinran (soldaterinran), som meddelas på ett värdigt sätt av chefen för organisationsenheten eller den han eller hon utser.

Soldaterinran torde ha sitt ursprung i Gustav Vasas krigsartiklar av år 1545. Gustav II Adolf lät sina trupper avlägga en tro- och huldhetsed under trettioåriga kriget. Enligt Karl XI:s krigshandlingar från 1683 lovade man att vara Gud och Konungen trogen, och i samband med att detta löfte uttalades bildade soldaterna en ring, tog av sig hatten och med två fingrar på fanan svors sedan eden till denna.

 

Caroline Karlsson

 

Trängregementet
Fakta Trängregementet
  • Förkortning: TrängR
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 255
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 250
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 628
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 186
Så här har vi räknat
Karta