Vi bygger våra krigsförband och övar med dem så vi kan stödja brigaden med logistik. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Trängregementet genomför krigsförbandsövningar för att träna hela våra krigsförband med alla våra soldater (plikt, reservofficerare och tidvis anställda). Samtliga personalkategorier är avgörande för att lösa våra uppgifter. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Trängregementets krigsförband är en förutsättning för att övriga förband i Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter. Vi finns före, under och efter striden. Vi ser till att förbanden kommer dit de ska, vi försörjer dem och tar hand om de skadade soldaterna och officerarna och vi ser till att de kommer hem efter en övning eller insats. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Trängregementet är ett sammansatt förband, övade och tränade för att snabbt sättas in oavsett om det är nationella insatser och övningar eller internationella. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Trängregementet erbjuder även civila meritvärden. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten
Trängregementets krigsförband kommer att ledas av stridskraft armén, men ha kompetens att stödja samtliga stridskrafter; arméstridskrafter, flygstridskrafter och marinstridskrafter. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
Vi agerar kompetent, handlingskraftigt och pålitligt i allt vi gör. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

I grunden är vi alla soldater. Men varje förband är unikt. Varje anställd har en uppgift att sköta i fred, kris och krig. För Trängregementet innebär den uppgiften att se till att det stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter.

Trängregementet ser till att förbanden får mat från försörjningsplutonen, rent vatten från vattengruppen, rätt ammunition, drivmedel till sina fordon. Vi stödjer dem med en rad andra tjänster som exempelvis att leda transporter och reparera skadade fordon. Trängregementet har även kirurgitroppar och bepansrade terrängambulanser för att ta hand om och transportera skadade från stridszoner.

Vi skapar uthållighet, ökar och stärker stridsvärdet hos soldaterna. Det krävs hjärna för att räkna ut allt som kan tänkas behövas före, under och efter striden. Av min personal kräver jag:

Jag vill ha kvalité.
Jag vill att ni tänker säkerhet.
Jag vill att ni ska kunna känna stolthet.

/Patric Hjorth, chef Trängregementet

Trängregementet är det enda logistikregementet i Försvarsmakten. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och försvarsmedicin. Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst. Inom försvarsmedicin är Trängregementet ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Hos oss finns även Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Trängregementet är efterfrågade och har alltid medarbetare som tjänstgör utomlands.

Notiser

Kurs för fordonsinstruktörer förbättras
7 juli201710:30

16 nya fordonsinstruktörer har genomgått sin utbildning på Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola. Det är de sista blivande utbildarna som genomgår den här kursen. - Jag tycker kursen har varit bra, jag är jättenöjd. Fokus har legat på rätt saker. För mig som är väldigt fordonsintresserad är det mycket utvecklande, säger Kristoffer Svensson från Trängregementet, som är en av dem som gått kursen.

Kurs för fordonsintruktörer nu i vintras.

Från och med i år kommer kursen att avvecklas, utvecklas, förbättras och specialiseras. Anledningen till att man förnyar kursen är för att Försvarsmakten är i behov av andra typer av instruktörer.

Den stora skillnaden med nya kursen kommer att vara upplägget. Istället för att gå kurs för både lätt och tung lastbil kommer den nya kursen vara uppdelad i tre delar, lätt, tung och släp. Man specialiserar kursen mer efter förbandens behov. Exempelvis är flygvapnet och marinen inte i behov av de tunga delarna.

- För Försvarsmakten i helhet är den här kursen bra, men för Trängregementet är det inte lika viktigt för vi har många tunga fordon och släp och måste ändå gå hela kursen, säger Kristoffer Svensson.

Utbildningen är upplagd så att man först utbildar sig för lätta fordon och sedan väljer om man vill gå vidare. Nästa steg är tunga delen som är en påbyggnadsdel till den lätta och släpdelen är en påbyggnadsdel till den tunga.

I den lätta delen är det bara utbildning av föraren, på den tunga delen måste föraren också utbilda andra och där kan man även pröva föraren till militärt förarbevis.

- Jag tror det kan bli bra. Fördelen är att vi kan utbilda många personer på lätta fordon vilket gör att vi får fler som kan utbilda på det i sin tur, säger Gunnar Sikå, kurschef på Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola.

Under våren har en ny handbok i fordonstjänst fastställts, där den nya kursen i fordonstjänst finns med. Fördelen, enligt Gunnar Sikå, är att alla arenor det vill säga flygvapnet, marinen och markförbanden, har varit med i framtagandet av kurserna.

- Tack vare uppdelningen blir innehållet helt annat och så kommer släpdelen tillbaka som varit försvunnen sedan 2010 och det är mycket positivt, säger Gunnar Sikå, kurschef på Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola.

 

Unik kurs med hängande last
4 juli201713:56

Under våren har Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola (LogS) tillsammans med Helikopterflottiljen genomfört en unik kurs. Syftet var att öka förmågan att transportera materiel och förnödenheter under helikopter.

Kurs för hänglastinspektörer som LogS och Helikopterflottiljen genomförde i våras.

Kursen som genomförts är den första i sitt slag i Försvarsmakten och en viktig del i införandet av en hänglastförmåga i Försvarsmakten.

Tanken är att succesivt öka förmågan att använda den här möjligheten vid förnödenhetstransporter för att skapa ytterligare möjligheter att lösa transportbehov.

Trängregementet
Fakta Trängregementet
  • Förkortning: TrängR
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 255
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 250
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 628
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 186
Så här har vi räknat
Karta