• Gryningsljus vid Trängregementet. Pansarterrängbilsutbildning på väg ut på körning, landsväg och halkbana. Foto: Stefan Friberg/Försvarsmakten
  • Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
  • Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
  • Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten
  • Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten

Trängregementet

Trängregementet, TrängR, i Skövde ser till att Försvarsmaktens stridande enheter får det stöd de behöver för att kunna utföra sina uppgifter. Vid insatser brukar Trängregementet hamna i skymundan, men faktum är att ingen militär insats skulle bli särskilt långvarig utan den logistik som Trängregementet levererar till övriga förband.

Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och försvarsmedicin, som är en förutsättning för att insatsförbanden ska kunna lösa sina uppgifter. Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Regementet är Försvarsmaktens kompetenscentrum för logistikledning och för delfunktionerna förnödenhetsförsörjning och kommunikationstjänst.

Förutom att Trängregementet ser till att förbanden får mat från försörjningsplutonen, rent vatten från vattengruppen, rätt ammunition, drivmedel till sina fordon med mera, stödjer vi dem med en rad andra tjänster. Det kan vara att leda transporter och reparera skadade fordon. Vi har även kirurgitroppar och bepansrade terrängambulanser för att ta hand om och transportera skadade från stridszoner. Inom försvarsmedicin är Trängregementet ansvarig företrädare för sjukvårdsförband, sjukvårdsförmågor och evakuering av skadade och sjuka inom markmiljön.

Det är inte utan stolthet som vi ofta presenterar oss som ett av Europas ledande militära logistikcentrum.

Trängregementet har alltid medarbetare som är insatta och tjänstgör utomlands.

Varje år genomför soldater vid Trängregementet högvakt.

Hos oss finns även Försvarsmaktens logistik- och motorskola.

Relaterat innehåll

Notiser

TRÄNGREGEMENTET

TRÄNGREGEMENTET

Du är här

Fakta Trängregementet

Förkortning: TrängR

Ort: Skövde

Yrkesofficerare: 255

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 271

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 331

Civilanställda: 24

Reservofficerare: 194


Så här har vi räknat