Kontakta SkyddC

Totalförsvarets skyddscentrum

 • Förkortning: SkyddC
 • Telefon: 090 - 17 55 00
 • E-post:
 • Adress: Totalförsvarets skyddscentrum
 • Postnummer: 901 76
 • Ort: Umeå
 • Besöksadress: Garnisonsvägen 1

Kontaktpersoner på Totalförsvarets skyddscentrum

Jan Demarkesse

Chef, Överste
E-post:

Michael Magnesten

Stabschef, Överstelöjtnant
E-post:

Wilhelm Guldbrand

Informationschef
E-post:

David Johagen

anhörigsamordnare
E-post:

Gunnar Karlsson

veteransamordnare
Telefon: 090-17 57 70
E-post:
Totalförsvarets skyddscentrum
Fakta Totalförsvarets skyddscentrum
 • Förkortning: SkyddC
 • Ort: Umeå
 • Yrkesofficerare: 78
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 38
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 22
 • Civilanställda: 28
 • Reservofficerare: 9
Så här har vi räknat