Kontakta SkyddC

Totalförsvarets skyddscentrum

 • Förkortning: SkyddC
 • Telefon: 090 - 17 55 00
 • E-post:
 • Adress: Totalförsvarets skyddscentrum
 • Postnummer: 901 76
 • Ort: Umeå
 • Besöksadress: Garnisonsvägen 1

Kontaktpersoner på Totalförsvarets skyddscentrum

Jan Demarkesse

Chef, Överste
E-post:

Michael Magnesten

Stabschef, Överstelöjtnant
E-post:

Wilhelm Guldbrand

Informationschef
E-post:

David Johagen

Anhörig- och veteransamordnare
E-post:
Totalförsvarets skyddscentrum
Fakta Totalförsvarets skyddscentrum
 • Förkortning: SkyddC
 • Ort: Umeå
 • Yrkesofficerare: 81
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 28
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 21
 • Civilanställda: 32
 • Reservofficerare: 10
Så här har vi räknat