Stridsgrupp Gotland

Gotland pekas ut som ett av flera strategiska viktiga områden i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Därför ska försvaret förstärkas genom en stridsgrupp på Gotland som byggs upp successivt fram till mitten 2017.

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Stridsgruppen ska bestå av ett mekaniserat kompani med mestadels heltidsanställda soldater och ett stridsvagnskompani där de flesta tjänstgör tidvis.

Chef för stridsgruppen är överstelöjtnant Stefan Pettersson.

Soldater till det mekaniserade kompaniet utbildas via den grundutbildningen som startat i mitten av 2016. Rekrytering till stridsvagnskompaniet startar i oktober 2016. Grundutbildningen genomförs i Skövde och när förbandet är färdigutbildat kommer det flyttas över till Gotland där stridsgruppen ska vara färdig att lösa uppgifter från mitten av 2017.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat