Medelpadsbataljonen övar strid i bebyggelse

Årets övningsserie fortsätter i höst med en krigsförbandsövning för Medelpadsbataljonen den 1-3 september. Skillnaden mot för tidigare övningar är att övningen omfattar strid i bebyggelse och den tilldrar sig därför inne i stadskärnorna i bataljonsområdet.

Foto: Malin Källman/Västernorrlandsgruppen

Det är av största betydelse att förbandet kan öva i den skarpa terräng och miljö som de är satta att försvara. Övningen genomförs uteslutande med lös ammunition, det kommer att röra sig soldater och fordon längs gator och torg, men målbilden är att det trots detta ska bli så liten påverkan som möjligt i den normala gatubilden.

Säkerhetskontrollanter

Alla militära enheter följs av säkerhetskontrollanter med gul reflexväst, deras uppgift är bland annat att säkerställa att riskavståndet för buller inte överskrids. På vissa platser kommer att finnas hörselproppar för allmänheten samt möjligheter att följa specifika moment mera noggrant på nära håll.

Samverkan med berörda

Försvarsmakten har via Västernorrlandsgruppen under våren samverkat med berörda kommuner, Länsstyrelsen, Polisen, Migrationsverket med flera aktörer för att sprida kunskapen om att både trupp och fordon kommer att röra sig i städerna vid aktuella tidpunkter.
Det finns stora möjligheter för allmänheten att ställa frågor till militär personal, alltifrån specifika frågor om materiel till hur man går tillväga om man vill bli en del av Försvarsmakten. Det finns särskilt utbildad rekryteringspersonal vid övningarna i Härnösand och Sundsvall som kan svara på hur vägen in i Försvarsmakten ser ut.

Tidsschema:

 • Torsdag 1 september 2016 dagtid övning i Ånge centralort.
 • Fredag 2 september 2016 dagtid, tidig kväll övning Härnösand
 • Lördag 3 september 2016 dagtid, tidig kväll övning Sundsvall.
 • Lördag 3 september 2016 kväll övning Ånge centralort

För ytterligare information kontakta övningsledaren Ronald Forsberg, 070-365 94 26.

Vill ni skicka in frågor innan övningens start kan ni göra det via e-post: vasternorrlandsgruppen-i19@mil.se

Lär även våra frågor och svar.

Norrbottens regemente - I 19
Fakta Norrbottens regemente - I 19
 • Förkortning: I 19
 • Ort: Boden, Arvidsjaur, Kiruna, Umeå, Härnösand och Östersund
 • Yrkesofficerare: 474
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 413
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 506
 • Civilanställda: 114
 • Reservofficerare: 661
Så här har vi räknat
Kontaktinformation

För ytterligare information om Medelpadsbataljonens krigförbandsövning 2016, kontakta övningsledaren Ronald Forsberg, 070-365 94 26.

Vill ni skicka in frågor innan övningens start kan ni göra det via e-post: vasternorrlandsgruppen-i19@mil.se