• Soldat från P 7 i Revingehed under övningen Absalon, framför Öresundsbron.Foto: Anja Ljungberg/Försvarsmakten

Militärregion Syd

Militärregion syd omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Regionens stab finns vid P 7 i Revinge. Chef för den regionala staben är överste Stefan Smedman

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

  • Leda insatsförbanden
  • Samverka med samhället regionalt
  • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst
  • Genomföra regional försvarsplanering
  • Stödja samhället


Regionala stabens personal håller därför kontinuerlig kontakt med myndigheter som exempelvis länsstyrelserna inom regionen.

I regionen hittar du enheterna: