Militärregion Syd

Militärregion syd omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Regionens stab finns vid P 7 i Revinge. Chef för den regionala staben är överste Stefan Smedman

Soldat från P 7 i Revingehed under övningen Absalon, framför Öresundsbron. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

  • Leda insatsförbanden
  • Samverka med samhället regionalt
  • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst
  • Genomföra regional försvarsplanering
  • Stödja samhället

Regionala stabens personal håller därför kontinuerlig kontakt med myndigheter som exempelvis länsstyrelserna inom regionen.

I regionen hittar du enheterna:

Kontaktuppgifter

Regionala staben syd
Revingehed
247 82 Södra Sandby

046-36 80 00

mrs-stab@mil.se

Vår organisation

Här finns vi

Försvarsmakten finns i Sverige och i hela världen. Information om alla förband, skolor och centrum finns här.

Hitta oss