Repveckan 2016 på Lv 6

Under vecka 40 och vecka 42, 2016, kommer sammanlagt mer än 500 soldater att kallas in för militär repetitionsutbildning (RU) vid Luftvärnsregementet, Lv 6, i Halmstad. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs inför höstens RU:

Skjutinstruktören håller genomgång inför skarpskjutning med AK5C, på ett av våra övnings- och skjutfält, med soldater i full fältutrustning. Foto: Stefan Bratt

De båda verkanskompanierna, Robot 70-kompaniet och Robot 97-kompaniet, från de båda luftvärnsbataljonerna i krigsorganisationen, genomför repetitionsutbildning under vecka 40; den 3:e till 7:e oktober 2016.

Lednings och Logistikkompanierna från båda luftvärnsbataljonerna kommer att repetitionsutbildas under vecka 42; den 17:e till 21:e oktober 2016.

Lv 6 kommer att ordna transport från resecentrum Halmstad till Lv 6 och tillbaka.

Utbildningen kommer att vara på Lv 6 och i närområdet med samtliga soldater förlagda i kaserner för att öka sammanhållningen inom förbandet. Ingen tältförläggning.

Veckan kommer att starta på måndagen klockan 12:00 och sluta på fredagen klockan 12:00.

Fokus under veckan kommer att vara utbildning på handeldvapnet Ak5C men även viss del sjukvårdtjänst, strid och huvudtjänst kommer att genomföras.

Under veckan kommer fystester att genomföras bestående av löpning 2 km, armhävningar, sit-ups, knäböj och plankan. Fystesterna kommer att genomföras utomhus.

Du måste ta med egna fyskläder (träningskläder) och skor.

Det är tillåtet att ta med egna kängor om de är svarta eller bruna.

Det kommer att vara tillåtet att medföra mobiltelefon på egen risk till RU samt att använda denna på raster och egentid.

Anmäl om du är i behov av specialkost på svarsblanketten, där du anger storlekar på kläder och skor.

Om du har ytterligare frågor som gäller utbildningen på Lv6 maila

Lv6-RU@mil.se

 

Generell information

 

RESOR

Du har rätt till en fri resa tur och retur mellan din bostadsort och tjänstgöringsplatsen.  

Du får åka på följande sätt:

  • Tåg 2 klass

  • Läns- och lokalbussar

Du bokar dina tåg- eller bussbiljetter genom att ringa SJ Biz på telefonnummer 0771-75 75 55, tonval 2, och ange kundnummer 956926. Boka i första hand SJ:s mobilbiljett eftersom det då är enklare om du behöver boka om eller avboka biljetterna.

Du får resa med SJ Nattåg med plats i liggvagnskupé eller i 2 klass sovvagnskupé om liggvagnskupé inte finns.

Behöver du åka båt måste du själv lägga ut pengar för biljetten. Du får ersättning för dina utlägg om du visar kvitto när du inställer dig vid förbandet.

UPPSKOV

Om du anser att du inte kan göra din repetitionsutbildning kan du söka uppskov hos Rekryteringsmyndigheten. För att få uppskov ska du kunna visa att utbildningen innebär avsevärda svårigheter när det gäller dina studier, ditt arbete eller din hälsa.  Du kan också beviljas uppskov om utbildningen innebär avsevärda svårigheter i övrigt för dig eller dina anhöriga. De skäl du åberopar för att få uppskov måste du kunna styrka med intyg.

Uppskov söker du på någon av blanketterna som finns på vår webbplats rekryteringsmyndigheten.se/Uppskov. Välj den blankett som motsvarar dina skäl. Fyll i blanketten noggrant och förklara utförligt varför du vill ha uppskov. Skriv ut blanketten, skriv under den med ort, datum och din namnteckning och skicka den till Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 80 Karlstad tillsammans med intyg.

Observera att kallelsen gäller tills du fått annat besked och att du är skyldig att följa Rekryteringsmyndighetens anvisningar om resa m.m.

 

DAGPENNING

Du får dagpenning under repetitionsutbildningen. Dagpenningen motsvarar 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) delad med 365 dagar. Därför är det viktigt att du har anmält rätt inkomst till Försäkringskassan (FK) i god tid innan du rycker in. Kontakta FK om du har frågor om dagpenning och SGI. För att fastställa eller uppdatera din SGI ska du fylla i blankett 5540 och skicka in den till FK. Du kan beställa blanketten genom att ringa till FK:s kundcenter på telefon 0771-524 524 eller beställa den genom att mejla till

sgitotalforsvaret@forsakringskassan.se

 

EKONOMISKT STÖD

Du som gör repetitionsutbildning har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd i form av bidrag om utbildningen medför att din ekonomi försämras så mycket att du inte kan upprätthålla en skälig levnadsnivå för dig och din familj. Observera att du i regel inte får ekonomiskt stöd för att täcka mellanskillnaden mellan ordinarie lön och dagpenningen. För att få ekonomiskt stöd måste du själv göra en skriftlig ansökan hos Rekryteringsmyndigheten. Då använder du blanketten Ansökan – Ekonomiskt stöd i form av bidrag, som finns på vår webbplats rekryteringsmyndigheten.se/Bidrag.

 

MER INFORMATION OM UTBILDNINGEN

Mer information om repetitionsutbildningen finns på Rekryteringsmyndighetens webbplats under rubriken Plikten idag/Repetitionsutbildning. Ditt förband kommer också att skicka information till dig om utbildningen.

Du kan också ringa Rekryteringsmyndigheten på telefonnummer 010-82 111 80 eller mejla trm.kro@rekryteringsmyndigheten.se  

Luftvärnsregementet - Lv 6
Fakta Luftvärnsregementet - Lv 6
  • Förkortning: Lv 6
  • Ort: Halmstad
  • Yrkesofficerare: 236
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 227
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 253
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 244
Så här har vi räknat