FLYGSKOLAN

Examen och vingceremoni

Foto: Mats Gyllander

Flygskolan, FlygS finns i Linköping och utbildar stridspiloter.

Utbildningen sker i två steg, grundläggande flygutbildning (GFU) eller grundläggande helikopterutbildning (GHU) respektive grundläggande taktisk flygutbildning (GTU).
GFU genomförs på Flygskolan i Malmslätt där eleverna flyger skolflygplanet SK 60.
Den grundläggande helikopterutbildningen, GHU genomförs vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg utanför Hannover.
Beroende på vilken inriktning man har så är GTU lite olika lång och genomförs både i Malmslätt och i Tyskland.
FlygS utbildar även flyglärare.

Skolan ansvarar också för uppvisningsgruppen Team 60.

Relaterat innehåll

Du är här

Fakta Luftstridsskolan

Förkortning: LSS

Ort: Uppsala

Yrkesofficerare: 546

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 186

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 60

Civilanställda: 65

Reservofficerare: 215


Så här har vi räknat

Expandera

Officersaspiranter: 26

Minimera