LSS har fem flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, R3-skolan och Basbefälsskolan.

Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan.

En tredje viktig uppgift är insatser och beredskap. Luftstridsskolan ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum.

Notiser Från Luftstridsskolan

Team 60 övar flyguppvisning
10 maj201708:08

Flygskolan övar uppvisningsflyg med skolflygplanet SK 60 vid
Uppsala flygplats dagtid 2017-05-15 - -19.

3 pass/dag måndag – torsdag, samt 2 pass på fredag förmiddag.

Starttider ca kl. 09.00, 10.30 och 13.00.

PRAO på Luftstridsskolan 2017
22 februari201714:24

Vi måste tyvärr meddela att vi inte har möjlighet att ta emot PRAO till Luftstridsskolan under 2017.

Vi rekommenderar intresserade ungdomar att söka till sommarkurs i Flygvapnet. 

Läs mer och ansök här.

Luftstridsskolan
Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Yrkesofficerare: 542
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 189
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 49
  • Civilanställda: 77
  • Reservofficerare: 217
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 16
Karta