Dalregementsgruppen

Dalregementsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla en hemvärnsbataljon:

Gävleborgsgruppen

Gävleborgsgruppens uppgift är att utbilda, utveckla och vidmakthålla en hemvärnsbataljon:

Livgardesgruppen

Livgardesgruppen har i uppgift att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i västra delen av Stockholms län.