Kommande grundutbildningar

De närmsta åren kommer Livgardet att utbilda nästan 500 nya soldater per år. Rekryterna, som de blivande soldaterna kallas under utbildningen, kommer efter sin genomförda grundutbildning placeras vid Livgardets olika insatsförband.

Rekryter på Livgardet genomför "Aldrig ge upp" vilket är slutskedet i den grundläggande militära utbildningen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Några av rekryterna sitter och pratar inne på logementet. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Fysisk träning är en stor del av soldatlivet. Här genomför rekryterna ett så kallat BRAK-pass (Bröst, Rygg, Axlar och Knän) Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Rekryter tar sig runt en av de två stridshinderbanorna som finns i Kungsängen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Här hittar du de planerade grundutbildningarna som ska genomföras på Livgardet. Med reservation för ändringar.

2016

Nyligen påbörjades grundutbildningen för deltidsanställda militärpoliser, men det är ännu inte för sent att hoppa på utbildningen. Har du gjort den grundläggande militära utbildningen på tre månader kan du ansöka. Läs mer under rubriken "Utbildningar som startar våren 2016. För att ansöka, klicka här, och filtrera på arbetsort Upplands-Bro. 

Rekrytering pågår även till de två senare utbildningsstarterna som sker på Livgardet under 2016. Samtliga utbildningar som börjar den 25 juli innefattar elva månaders utbildning. De som börjar den 19 september innebär nio månaders utbildning. Samtliga utbildningar avslutas i mitten av juni 2017. Du kan läsa mer om utbildningarna som startar under 2016 här. 

Utbildningar som startar våren 2016:

Militärpolis på deltid/heltid till 11:e militärpolisbataljonen. Livgardet rekryterar till grundutbildning om 8,5 månader för utbildning till militärpolis. Efter godkänd grundutbildning fortsätter du som deltidssoldat med cirka 4 veckors tjänstgöring per år. Då 11:e militärpolisbataljonen även består av heltidssoldater kommer cirka 15 % att kunna erbjudas en heltidsanställning.

Om utbildningen

Utbildningsstart är onsdag den 20 april på Livgardet i Kungsängen. Utbildningen startar med förberedelser inför fortsatt soldatutbildning (FSU). Måndag den 25 april kommer du att ansluta till den pågående grundutbildning av militärpoliser som precis genomfört sin grundläggande militära utbildning (GMU). Utbildningen kommer inledningsvis under våren att omfatta bland annat motortjänst, strid och sjukvårdsutbildning, med ett kortare sommaruppehåll mellan den 20 juni-8 juli. Den 1 augusti startar grundkurs militärpolis med lärare från Polishögskolan. Efter godkänd utbildning erhåller du 12 högskolepoäng om du har högskolebehörighet. Därefter genomförs praktisk utbildning mot militärpolis som avslutas med en förbandsövning. Planerad utryckning sker fredag den 16 december.

 Förmåner under utbildningen

Du kommer under hela utbildningen att ha rekrytförmåner:

* Utbildningspremie om 36000 kr vid godkänd grundutbildning.

* 4 500 kronor i ersättning varje månad.

* Fri mat och boende.

* Fri sjukvård och akut tandvård.

* Fria hemresor (ungefär varannan vecka).

* Fri in- och utryckningsresa.

* Tillgång till de kläder och den utrustning du behöver i tjänsten.

* Betalt högskoleprov samt ledighet i samband med genomförandet, 1-2 gånger. Förutsatt att högskoleprovet sammanfaller med din grundutbildning.

Utbildningar som startar den 25 juli 2016:

Högvaktssoldat som beriden gruppchef  till 10:e livbataljonen. Samtliga tjänster är heltidsanställningar.

Stab- och trossoldater till skyttekompani på 12:e motoriserade skyttebataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

Skyttar och förare till pansarterrängbil 360 på 12:e motoriserade skyttebataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar. 

Gruppchefer till skyttekompani på 12:e motoriserade skyttebataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

Sambandssoldater till 13:e säkerhetsbataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

Ledningssoldater till 13:e säkerhetsbataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

Stabs- och underhållssoldater till 13:e säkerhetsbataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

Gruppchefer till 13:e säkerhetsbataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

Stabs- och ledningssoldater till 13:e säkerhetsbataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

Bevaknings/skyttegruppschefer till 13:e säkerhetsbataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

Utbildningar som startar den 19 september 2016:

Beriden högvaktssoldat till 10:e livbataljonen. Samtliga tjänster är heltidsanställningar.

Skyttesoldater till 12:e motoriserade skyttebataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

Stab- och trossoldater till 12:e motoriserade skyttebataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

Bevaknings/skyttesoldater till 13:e säkerhetsbataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

Stabs- och ledningssoldater till 13:e säkerhetsbataljonen. Samtliga tjänster är deltidsanställningar.

2017

Rekryteringen inför omgång 1 2017 påbörjas hösten 2016. Utbildningen beräknas börja andra veckan i januari 2017. Utbildningstiden varierar från fyra till sju månader beroende på vilken befattning du utbildar dig till.

Rekryteringen inför omgång 2 2017 påbörjas under våren 2017. utbildningen beräknas börja vecka 30 och vecka 38 2017, beroende på vilken längd din utbildning har. Förväntat slutdatum för utbildningen i omgång 2 är v 24 2017. 

Omgång 1: Utbildningar som startar vecka 2 2017

Livgardesgruppen Hemvärnsgruppchefer och hemvärnssoldater till 23:e,  24:e  25:e och 26:e  hemvärnsbataljonerna. 

Dalregementsgruppen Hemvärnsgruppchefer och hemvärnssoldater till 17:e hemvärnsbataljonen. 

Gävleborgsgruppen Hemvärnsgruppchefer och hemvärnssoldater till 18:e hemvärnsbataljonen. 

Omgång 2: Utbildningar som startar vecka 30 och vecka 38 2017

Cirka 350 rekryter till 10:e livbataljonen, 11:e militärpolisbataljonen, 12:e motoriserade skyttebataljonen samt 13:e säkerhetsbataljonen. Tjänsterna är både deltidsanställningar och heltidsanställningar. 

2018

Rekryteringen inför omgång 1 2018 påbörjas hösten 2017. Utbildningen beräknas börja andra veckan i januari 2018. Utbildningstiden varierar från fyra till sju månader beroende på vilken befattning du utbildar dig till.

Rekryteringen inför omgång 2 2018 påbörjas under våren 2018. utbildningen beräknas börja vecka 30 och vecka 38 2017, beroende på vilken längd din utbildning har. Förväntat slutdatum för utbildningen i omgång 2 är vecka 24 2019.

Omgång 1: Utbildningar som startar vecka 2 2018

Livgardesgruppen Hemvärnsgruppchefer och hemvärnssoldater till 23:e,  24:e  25:e och 26:e  hemvärnsbataljonerna. 

Dalregementsgruppen Hemvärnsgruppchefer och hemvärnssoldater till 17:e hemvärnsbataljonen. 

Gävleborgsgruppen Hemvärnsgruppchefer och hemvärnsoldater till 18:e hemvärnsbataljonen. 

Omgång 2: Utbildningar som startar vecka 30 och vecka 38 2018

Cirka 350 rekryter till 10:e livbataljonen, 11:e militärpolisbataljonen, 12:e motoriserade skyttebataljonen samt 13:e säkerhetsbataljonen. Tjänsterna är både deltidsanställningar och heltidsanställningar. 

2019

Rekryteringen inför omgång 1 2019 påbörjas hösten 2018. Utbildningen beräknas börja andra veckan i januari 2019. Utbildningstiden varierar från fyra till sju månader beroende på vilken befattning du utbildar dig till.

Rekryteringen inför omgång 2 2019 påbörjas under våren 2019. Utbildningarna beräknas börja vecka 30 och vecka 38 2019, beroende på vilken längd din utbildning har. Förväntat slutdatum för utbildningen i omgång 2 är vecka 24 2020.

Omgång 1: Utbildningar som startar vecka 2 2019

Livgardesgruppen Hemvärnsgruppchefer och hemvärnssoldater till 23:e,  24:e  25:e och 26:e  hemvärnsbataljonerna. 

Dalregementsgruppen Hemvärnsgruppchefer och hemvärnssoldater till 17:e hemvärnsbataljonen. 

Gävleborgsgruppen Hemvärnsgruppchefer och hemvärnsoldater till 18:e hemvärnsbataljonen. 

Omgång 2: Utbildningar som startar vecka 30 och vecka 38 2019

Cirka 350 rekryter till 10:e livbataljonen, 11:e militärpolisbataljonen, 12:e motoriserade skyttebataljonen samt 13:e säkerhetsbataljonen. Tjänsterna är både deltidsanställningar och heltidsanställningar.

För frågor, mejla Livgardets rekryteringskoordinatorer på: rekrytering-LG@mil.se

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat

Göra GU mot 10:e livbataljonen

Göra GU mot 12:e motoriserade skyttebataljonen