Göra gu mot livbataljonen

Här kan du läsa mer information om vad som händer efter att man blivit antagen som rekryt.

Petter Persson/Försvarsmakten
Nyinryckta rekryter genomför ett så kallat BRAK-pass (Buk, Rygg, Axlar, Knän) i korridoren på den kasern de bor i under utbildningen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Uppställning i korridoren. En av instruktörerna på kompaniet har genomgång med rekryterna. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Rekryterna gör sig hemmastadda på det logement de ska sova den närmsta tiden. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Upplägget på GU

Den grundläggande utbildningen (GU) är antingen nio eller elva månader beroende på uttagning och omfattar grundläggande militär utbildning, befattningsutbildning och förbandsutbildning/grundläggande krigsförbandsövning. De individer som genomför elva månader genomför även en gruppbefälsutbildning alternativt en längre befattningsutbildning för specialistbefattningar så som it-personal och stridssjukvårdare.

För att söka till GU så ska du göra en ansökan via Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Har du genomfört grundläggande militär utbildning, GMU, vid ett tidigare tillfälle påbörjar du GU efter de första tolv veckorna och behöver således inte genomföra ytterligare en GMU.

Soldatutbildningen

Den grundläggande utbildningen (GU) inleds med tre månader grundläggande militär utbildning. Under den grundläggande militära utbildningen lär du dig bland annat exercis, skjuta, leva i skogen, sjukvård samt ta hand om sig själv och din utrustning. Efter det kliver du in i ett gruppskede där du får lära dig att strida i grupp. Under denna tid får du även utveckla dina kunskaper inom bland annat minor, pansarskott med mera. Här kommer även din befattningsutbildning mot exempelvis granatgevärsskytt att genomföras. Nästa steg är att gruppen kommer att börja träna för att lära sig strida som en del av en pluton. Det sista steget är en stor övning där individens och förbandets kunskaper övas och testas.

10:e livbataljonen har ett tydligt fokus mot strid i bebyggelse  och statsceremoniell verksamhet. Detta innebär att utbildningen omfattar personlig färdighet, vapenutbildning, ridutbildning (för de som går mot skvadronerna), exercis samt stridsutbildning. Varje enskild soldat är viktig för att helheten ska fungera.

Vad händer efteråt?

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat söker du anställning som heltids- eller deltidsanställd soldat vid någon av bataljonens enheter. Anställningen inleds med en provanställning om sex månader. Läs mer om våra enheter här. 

Anställningen är tidsbegränsad till inledningsvis åtta år med en möjlighet på upp till fyra års förlängning.

Väljer du att arbeta som heltidsanställd kommer du att utbildas för att kunna medverka vid statsceremoniell verksamhet så som statsbesök, audienser, riksdagens öppnande och eskorter. Då en del av arbetsuppgifterna genomförs till häst kommer viss personal att utbildas för beriden tjänst.

Genom att vi övar mycket i tjänsten kommer du att behålla de kunskaper du fått under utbildningen. Du kan också komma att erbjudas kompetensutveckling inom vissa områden så som lastbilsförare och mekaniker. Förutom en anställning som soldat kommer det efter utbildningen att finns möjligheter att kunna söka sig vidare som specialistofficer eller taktisk officer inom Försvarsmakten, antingen som heltidsanställd eller deltidsanställd.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat