”Idag vet jag vad jag klarar av”

Oskar Werin har kommit en bit på sin utbildning till soldat. Han trivs med rekrytlivet, och en stor anledning till det är den goda stämningen i gruppen och bland kompisarna.
- Jag trivs i min grupp, vi har kommit mycket nära varandra på kort tid.

Oskar Werin är en av de rekryter som efter utbildningen ska arbeta på 12:e motoriserade skyttebataljonen. Foto: Daniel Engelberg/Försvarsmakten

Oskar har avslutat det första tre månaderna av grundutbildningen och är nu inne på delen som kallas BFU – befattningsutbildning.

- Jag har lärt känna mig själv genom utbildningen, och nu vet jag att jag och andra kan reagera olika i samma situation.  Idag vet jag vad jag klarar av, speciellt gällande eget ansvar, säger Oskar.

Oskar tycker att det krävs mer och mer av dem som rekryter och stegvis blir det svårare och svårare. Rekryterna får fördjupa sina kunskaper genom fortsatt övning i till exempel vapenhantering, strid och kontroll av utrustningen. Och så ställs det stora krav på eget ansvar.

- Eget ansvar utvecklar mig, det är mer ”fria tyglar” nu på BFU:n  att själva våga göra bedömningar gällande exempelvis vård av materiel.

Dagligen får de öva på marsch, alltså att gå ut till skjutfält och skjutbana. Bitvis har också vikten på packningen ökat. Oskar tycker att det är bra att det skett stegvis för på så vis har ingen rekryt dragit på sig onödiga skador.  

- Utbildningen är ganska fysisk, vi övar strid, bär tung utrustning, krälar runt i skogen och springer hinderbanor. Jag gillar det och nu en bit in i utbildningen börjar allt falla på plats och fastna.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 448
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
  • Civilanställda: 334
  • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat