10:e livbataljonen

10:e livbataljonen är det insatsförband som i händelse av kris och krig har till uppgift att förstärka skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning. I fredstid ansvarar bataljonen för den statsceremoniella verksamheten inom Försvarsmakten, samt verkar som skyddsvakter vid de kungliga slotten.

Livkompaniet är en av enheterna på Livgardets förband 10:e livbataljonen. Här genomför de audiens på Stockholms slott då ambassadörer från olika länder var på besök. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
En av Livbataljonens uppgifter är att förstärka skyddet av rikets centrala och militära ledning i händelse av krig. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Delar av 10:e livbataljonen står för de beridna delarna av den statsceremoniella verksamheten genom beridna eskorter och vaktparader. Foto: Rebecka Brandt/Försvarsmakten

10:e livbataljonen är ett insatsförband med mycket varierande uppgifter.  I krigstid ska förbandet kunna förstärka skyddet av viktiga objekt i Stockholmsområdet. Därför utbildas och tränas bataljonen i huvudsak för  strid i bebyggelse, men likaså för strid i skogsmiljö. I led med detta genomförs årligen övningar med olika inriktningar för att höja samt bredda förbandets kompetenser. 

Under fredstid är den  statsceremoniella verksamheten, så som högtidliga ceremonier,  en stor uppgift för bataljonen. De verkar också som skyddsvakter samt genomför stridsutbildning. I enlighet med en lång tradition som sträcker sig ända tillbaka till 1523 så bevakas slotten i Stockholm och Drottningholm, numera en stor del av året, av 10:e livbataljonen. Högvakten är ett av Stockholms populäraste turistmål, och det är framför allt uppskattat att titta på när vaktparaden marscherar till slottet och genomför högvaktsavlösningen. Vid Utöver den  är  ceremonitjänst har 10:e livbataljonen en paraduniform som är en uniformsmodell från sent 1800-tal. Kompanierna bär den mörkblå och skvadronerna bär den mellanblå.

 

Arbetet på 10:e livbataljonen har ofta ett högt tempo och olika arbetsuppgifter varvas för att högsta effekt ska uppnås vid genomförandet. Exercis är ett bra exempel på något som oftast övas kort och intensivt för att få så bra kvalitet som möjligt. Exercis är ett annat ord för att på ett fastställt sätt utföra en handling, exempelvis de varierande rörelserna som görs vid de olika ceremonier som Livbataljon deltar i.

Att vara anställd vid 10:e livbataljonen ställer höga krav på personligt uppträdande då personalen är ansiktet utåt för Försvarsmakten och Sverige vid genomförandet av olika ceremonier.

Bataljonen är organiserad i fem enheter med placering på Kavallerikasern i centrala Stockholm (Lidingövägen 28):

 • Bataljonsstaben består av ett 30-tal officerare och specialistofficerare som leder och planerar bataljonens verksamhet.
 • 10:e stab- och understödskompaniet består av en ledningspluton, stab- och trosspluton, granatkastarpluton, pionjärpluton och spaningspluton. De understödjer staben i sitt arbete, genomför högvakter till fots samt bemannar insatsberedd skyddsstyrka (IBSS) vid Kavallerikasern.
 • Livkompaniet består av tre skytteplutoner och en deltidstjänstgörande stab och trosspluton under ledning av en chefsgrupp. De genomför högvakter till fots samt svarar för att bemanna insatsberedd skyddsstyrka (IBSS) vid Kavallerikasern. 
 • Livskvadron består av tre skytteplutoner och en deltidstjänstgörande stab och trosspluton under ledning av en chefsgrupp. De genomför högvakter till fots och beriden vaktparad. De rider även eskorter vid högtidliga ceremonier samt svarar för den dagliga stalltjänsten och skötseln av hästarna.
 • 13:e skvadron består av en chefsgrupp, en heltids- och två deltidstjänstgörande skytteplutoner samt en stab och trosspluton där en grupp är heltidstjänstgörande. De genomför både högvakter till fots och beriden vaktparad. De rider även eskorter vid högtidliga ceremonier samt svarar för den dagliga stalltjänsten och skötseln av hästarna.
Livgardet
Fakta Livgardet
 • Förkortning: LG
 • Ort: Kungsängen
 • Yrkesofficerare: 448
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
 • Civilanställda: 334
 • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat

Enheter på 10:e livbataljonen

Jobba på 10:e livbataljonen

Göra GU mot 10:e livbataljonen