inlämning av bidrag

Bidraget ska innehålla partitur och stämmor i .pdf-format samt mp3-fil med verket i sin helhet. Ditt material mailas sedan till Försvarsmusiken.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Kompositörens namn ska stå i materialet, men bidragen kommer att anonymiseras under juryarbetet. 

Vänligen sänd ditt bidrag till fomus-lg@mil.se senast den 29 februari 2016. 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 454
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 623
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 475
  • Civilanställda: 331
  • Reservofficerare: 420
Så här har vi räknat