Bedömningsgrunder

För tävlingen finns vissa kriterier. Kriterierna kan ses som riktlinjer men är inte några krav för deltagande. Bidragen bedöms utifrån riktlinjerna men också utifrån verkets konstnärliga kvaliteter.

Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

1. Marscherbar (bpm 108-114) och som sådan såväl stödjande för paraderande trupp, som möjlig att marschera till för musikkår under klingande spel.

2. Marschen visar på kompositörens kunnande inom den militärmusikaliska genren.

3. Marschen visar på kompositörens hantverkskunnande inom instrumentation för den aktuella ensemblen/inom genren.

4. Marschen visar på kompositörens förmåga att utnyttja militärmusikkårens särdrag och unika förmågor.

5. Marschen bör vila på en svensk militärmusikalisk tradition samt bidra till genrens utveckling.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 454
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 623
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 475
  • Civilanställda: 331
  • Reservofficerare: 420
Så här har vi räknat