Psykologiska Operationer

Psyops var tidigare en del av insatsen i Afghanistan. Foto: Försvarsmakten

Sedan 2011 står ett psyopsförband insatsberett vid Ledningsregementet. Psyops står för psykologiska operationer och är en av Försvarsmaktens nyaste förmågor som byggs upp av både militär och civil personal med olika bakgrunder.

Psykologiska operationer har som mål att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i ett konfliktområde. Exempel på önskade beteenden kan vara att personer röstar i ett politiskt val, avbryter stridshandlingar eller överlämnar vapen.Budskapen sprids till målgrupperna främst genom möten och samtal, men även genom tryckta produkter och radiosändningar.

Personalen vid Psyopsförbandet är officerare, soldater och civilanställda med varierande bakgrund. Viktiga kompetenser bland personalen är bland annat marknadsföring, kommunikation, psykologi,sociologi, antropologi och analys.

Målgruppsanalys

Analysgruppen arbetar med att identifiera och förstå de godkända målgrupper som är viktiga för uppdragets framgång.

Produktutveckling

De budskap som skall kommuniceras utvecklas och eventuella produkter, såsom till exempel trycksaker, formges och produceras.

Radio

Förbandet kan upprätta en FM-radiostation samt producera innehåll för sändning genom egen eller samarbetande radiokanaler.

Taktiskt psyops-team

Våra team arbetar ute i insatsområdet där de kommunicerar med nyckelpersoner och målgrupper i enlighet med förbandets mål och uppdrag.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Yrkesofficerare: 506
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 387
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 196
  • Civilanställda: 243
  • Reservofficerare: 252
Så här har vi räknat