Grundläggande utbildning

Vägen in i Försvarsmakten börjar med en grundläggande utbildning, GU. Under sammanlagt 4-11 månader, beroende på vilken befattning du är antagen till, tränar man hjärtat, hjärnan och omdömet. Här tränar man kroppen och sin fysiska förmåga samtidigt som man lär sig att lösa svåra uppgifter, ofta under pressade förhållanden.

Foto: Maddelena Lago; Försvarsmakten

Under GU lär man sig samarbeta och bidra till gruppens utvecklig. Men framför allt lär man känna sig själv, tänjer sina gränser och mognar som människa. Utbildningen är till stor del utomhus och man genomför olika övningar med sin grupp – ofta på begränsad tid. Detta varvas med teoripass i lektionssal, materielvård och övningar.

GU är vägen in i Försvarsmakten och är en unik, kostnadsfri, intensiv utbildning där man lever ihop med sina kamrater mer eller mindre dygnet runt. GU är en värdefull utbildning och man får erfarenheter som man har nytta av under resten av livet. För att bli godkänd i utbildningen och få behörighet att söka en anställning eller skriva ett kontrakt med Hemvärnet måste man som rekryt få godkänt i GU:s samtliga examinationer men också vara lämplig som soldat och kunna agera utifrån Försvarsmaktens värdegrund.

 

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235
Så här har vi räknat