Förbandstidningen Götaingenjören

Götaingenjören är Göta ingenjörregementes förbandstidning. Tidningen ges ut två gånger per år.

Foto: Ur Ing 2
Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 205
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 217
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 240
  • Civilanställda: 28
  • Reservofficerare: 246
Så här har vi räknat