Utbildningsplanering 2016

Andra sjukhuskompaniet var en av de första som 2016 fick i uppdrag att genomföra "GU ny" vilket står för Grundutbildning ny.

Inryck skedde vecka 05 och under våren genomfördes grundläggande militär utbildning av rekryterna. Vecka 21 påbörjades befattningsutbildningen som kommer avslutas enligt plan vecka 43 i höst.

De rekryter som blir godkända på utbildningen kommer erbjudas både heltids- och deltidstjänster vid första och andra sjukhuskompaniet som idag har slagit ihop sin fredsmässiga verksamhet.

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg, med en sektion i Linköping
  • Yrkesofficerare: 125
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 75
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 117
  • Civilanställda: 118
  • Reservofficerare: 270
Så här har vi räknat