staben

FMTIS stab är placerad i Örebro och Enköping och stödjer förbandschefen med:

 • planering
 • ge uppgifter och order till enheterna
 • uppföljning och analys av egen och enheternas verksamhet
 • stöd till övriga enheter
 • orienterar/lämnar underlag till överordnade chefer

Staben är uppbyggd enligt standard för CJTF-konceptet (Combined Joint Task Force) och organiserad med avdelningar J0-J9 kopplat till respektive sakområde:

J0 Verksamhetsutveckling
J1 HR (Personal)
J2 Säkerhet
J3 Insatsledning
J4 Logistik
J5 Planering
J6 Ledningssystem
J7 Övning/Utbildning
J8 Ekonomi
J9 Information

FMTIS
Fakta FMTIS
 • Förkortning: FMTIS
 • Ort: Örebro
 • Yrkesofficerare: 143
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
 • Civilanställda: 1223
 • Reservofficerare: 27