staben

FMTIS stab är placerad i Örebro och Enköping och stödjer förbandschefen med:

  • planering
  • ge uppgifter och order till enheterna
  • uppföljning och analys av egen och enheternas verksamhet
  • stöd till övriga enheter
  • orienterar/lämnar underlag till överordnade chefer

Staben är uppbyggd enligt standard för CJTF-konceptet (Combined Joint Task Force) och organiserad med avdelningar J0-J9 kopplat till respektive sakområde:

J0 Verksamhetsutveckling
J1 HR (Personal)
J2 Säkerhet
J3 Insatsledning
J4 Logistik
J5 Planering
J6 Ledningssystem
J7 Övning/Utbildning
J8 Ekonomi
J9 Information

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 136
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1222

Expandera

FMTIS är sedan 1 januari 2016 en ny organisationsenhet med cirka 1 400 personer anställda (kontinuerligt tjänstgörande) och ytterligare cirka 600 personer tidvis tjänstgörande.

Minimera