Genomförandeenhet Väst

Genomförandeenhet väst stödjer förbanden inom militärregion väst när det gäller drift och underhåll av ledningssystem, undervattenssystem och medicinteknisk utrustning.

Enhetens huvuduppgifter är:

  • Förebyggande och avhjälpande underhåll på sensor-, Försvarsmaktens telenät- och radioanläggningar inom genomförandeenhet västs område.
  • Installation, drift och underhåll på larmsystem runt om i enhetens geografiska ansvarsområde.
  • Drift och underhåll på sambandsmateriel från de olika förband olika förband som återfinns i militärregion väst.
  • Installation, drift och underhåll på IT-system inom genomförandeenhetens område samt drift av stridsledningscentralen på Såtenäs.
FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 136
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1222

Expandera

FMTIS är sedan 1 januari 2016 en ny organisationsenhet med cirka 1 400 personer anställda (kontinuerligt tjänstgörande) och ytterligare cirka 600 personer tidvis tjänstgörande.

Minimera