Genomförandeenhet syd

Genomförandeenhet syd stödjer förbanden i militärregion syd när det gäller drift och underhåll av ledningssystem samt övriga hänvisade i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt.

Enhetens huvuduppgifter är att:

  • utföra förebyggande- och avhjälpande underhåll av ledningssystem enligt gällande regler, lagkrav och hindertider.
  • säkerställa att vi har kapabilitet inom våra teknikområden (rätt utbildning, rätt verktyg, rätt personalvolym).
  • förbereda vårt förband för att verka i en högre beredskapsnivå.
FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27