Genomförandeenhet Stockholm

Genomförandeenhet Stockholm har som huvuduppgift att stödja verksamheten vid förbanden Högkvarteret, Luftstridsskolan, HR-centrum, FMLOG samt det egna förbandet FMTIS när det gäller drift och underhåll av lednings- och insatssystem, i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt.

Enheten genomför drift och underhåll av ledningssystem för luftstridskrafternas stridsledningscentraler (C2StriC) samt övriga IT-system.

Dessutom genomför enheten drift och underhåll av Uppsala garnisons tele- och IT-system samt drift och underhåll av tele- och IT-system för Högvarteret, HR-centrum, FMLOG och Militärhögskolan Karlberg.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 136
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1222

Expandera

FMTIS är sedan 1 januari 2016 en ny organisationsenhet med cirka 1 400 personer anställda (kontinuerligt tjänstgörande) och ytterligare cirka 600 personer tidvis tjänstgörande.

Minimera