Genomförandeenhet norr

Genomförandeenhet norr utför förebyggande- och avhjälpande underhåll av Försvarsmaktens telenät, flygradio-, sensor- samt fältsystem.

Enheten utför underhåll samt utbyggnad av tekniska bevaknings- samt IT-system.

Dessutom utgör genomförandeenhet norr central verkstad för försvarsmaktens CBRN- utrustning/instrument (kemiska, biologiska, radiologiske och nukleära hot och risker).
Man bemannar också stridsledningscentralen (STRIC) med tekniska systemoperatörer.

Genomförandeenhet norr deltar i internationella insatser i form av systemstödsresor och ska, i hela beredskapsskalan, kunna verka under subarktiska förhållanden.

Enheten har till uppgift att stödja förbanden inom militärregion nord, samt övriga hänvisade förband, när det gäller drift och underhåll av ledningssystemmateriel.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27