Genomförandeenhet Mitt

Genomförandeenhet mitt stödjer förbanden i militärregion mitt när det gäller drift och underhåll av ledningssystem samt övriga hänvisade i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt.

Enhetens huvuduppgift är att leverera tjänster och produkter med tillhörande avhjälpande- och förebyggande underhåll inom IT och tele.

Underhåll sker primärt inom respektive garnisonsområde men även i stor utsträckning på anläggningar utanför garnisonerna.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27