Systemförvaltningsenheten

Systemförvaltningsenheten håller samman och förvaltar aktivt Försvarsmaktens IT-system inom områdena HR, ekonomi, ledning och styrning, logistik, stabstödsystem och integrationer samt central förvaltning av masterdata i administrationssystemet Prio, publiceringssystemet SharePoint och IOR. Detta sker enligt framtagen förvaltningsmodell (PM3).

Enheten utför sitt uppdrag delvis genom förvaltningsledning, förvaltningsstyrning, ändringshantering, användarstöd och genom att hantera informationssystem i drift så att systemen under livscykeln effektivt bidrar till att uppfylla verksamhetsmålen.

Försvarsmakten nyttjar ett brett spektrum av IT-system för informationshantering, som exempelvis Fenix, HPQC, HPSM, SharePoint, SAP samt ett stort antal egenutvecklade applikationer.

Systemförvaltningsenheten har såväl bred som djup kompetens om systemen och de verksamheter de ska stödja, vilket innebär att helhetsperspektiv genomsyrar allt arbete med incidenter och ändringar och problem. På så sätt säkerställs långsiktig nytta och kostnadseffektiv förvaltning under hela livscykeln.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27