Systemenheten

Systemenheten (SE) har ansvar för teknik och materiel i Försvarsmaktens fasta ledningssystem samt teknisk och infrastrukturell design och arkitektur av den försvarsmaktsgemensamma informationsinfrastrukturen.

Till de fasta ledningssystemen räknas exempelvis sensoranläggningar och Försvarsmaktens telenät (FTN).

Systemenheten ansvarar för att den tekniska utrustningen har rätt status, kopplar samman Försvarsmaktens olika nät och ansvarar för förvaltning av Försvarsmaktens e-postsystem.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 136
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1222

Expandera

FMTIS är sedan 1 januari 2016 en ny organisationsenhet med cirka 1 400 personer anställda (kontinuerligt tjänstgörande) och ytterligare cirka 600 personer tidvis tjänstgörande.

Minimera