Driftenheten

Driftenheten genomför teknisk bevakning - och driftövervakning samt genomför underhåll- och fjärravhjälpande åtgärder inom Försvarsmaktens strategiska nät som är en förutsättning för Försvarsmaktens ledningsförmåga.

FMTIS driftenhet ansvarar för Försvarsmaktens centrala servicedesk och tar emot felanmälningar ifrån förband och andra användare av systemen.
Driftenheten utövar även funktionen Försvarsmaktens nätoperatör.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27