FMLOG:s ledning

Försvarsmaktens logistik leds av överste Olof Granander med stöd av sin stab. Under honom arbetar ett antal olika enheter med att leverera logistikstöd till Försvarsmakten

  • Fyra regionala stödenheter. 1:a NSE väst, 2:a NSE syd, 3:e NSE nord och 4:e NSE mitt där avdelningen JSS (Joint Service Support) ingår
  • Dokumenthanteringsenheten som består av arkivavdelningen samt expeditionsavdelningen innhållandes samtliga expeditioner.
Försvarsmaktens logistik - FMLOG
Fakta Försvarsmaktens logistik - FMLOG
  • Förkortning: FMLOG
  • Ort: Utspritt, där Försvarsmakten bedriver verksamhet
  • Yrkesofficerare: 158
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 3
  • Civilanställda: 963
  • Reservofficerare: 8
Så här har vi räknat