Kontakta Fjärde sjöstridsflottiljen

Fjärde sjöstridsflottiljen

 • Förkortning: 4.sjöstrflj
 • Telefon: 010 - 823 30 00
 • E-post:
 • Adress: Fjärde sjöstridsflottiljen
 • Postnummer: 130 61
 • Ort: Hårsfjärden
 • Besöksadress: Berga, Haninge

Kontaktpersoner på Fjärde sjöstridsflottiljen

Kjell-Ove Schramm

Tillförordnande Flottiljcheff, Kommendörkapten
E-post:

Rebecca Landberg

Informationschef
E-post:

Peter Nyberg

anhörigsamordnare
Telefon: 010-823 83 08
E-post:

Per Wikström

veteransamordnare
Telefon: 010-823 83 09
E-post:
Fjärde sjöstridsflottiljen
Fakta Fjärde sjöstridsflottiljen
 • Förkortning: 4.sjöstridsflj
 • Ort: Berga, Haninge garnison
 • Yrkesofficerare: 336
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 199
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 10
 • Civilanställda: 4
 • Reservofficerare: 476