Fjärde sjöstridsflottiljen

Fjärde sjöstridsflottiljen löser uppgifter inom såväl minröjning och ubåtsjakt som övervakning av havsområden och luftrum. Flottiljens fartyg har förmågan att genomföra väpnad strid till sjöss – på, över och under vattenytan.

Vi på Fjärde sjöstridsflottiljen har till uppgift att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. Vår verksamhet har sin bas i Berga söder om Stockholm men vi har också verksamhet i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten där Röjdykardivisionen är lokaliserad.

Röjdykarna är särskilt utvalda sjömän och officerare som arbetar med att hitta och oskadliggöra ammunition under ytan. Röjdykardivisionen kan även utföra minröjning på land och deltar regelbundet i internationella insatser, som i Afghanistan där de röjer oexploderad ammunition och hemmagjorda bomber.

Vid förbandet finns även en minröjningsdivision, en korvettdivision och en underhållsdivision som består av flera typer av fartyg samt staber.

Minröjningsdivisionens huvuduppgift är att med hjälp av sonarer, undervattensfarkoster och röjdykare, söka upp explosiva föremål under vattenytan och oskadliggör dem.

Korvettdivisionens fartyg kan övervaka stora havsytor och luftrum samtidigt som de är utrustade med kraftiga vapensystem. Därför kan fartygen lösa en mängd olika uppgifter som ytstrid, ubåtsjakt och försvar mot stridsflygplan.

För att stödja flottiljens fartyg så har vi en division som sköter underhåll. Divisionens löser tekniska problem och att ser till att det alltid finns tillgång till nödvändigheter som mat och reservdelar.

Relaterat innehåll

FJÄRDE SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

FJÄRDE SJÖSTRIDSFLOTTILJEN

Du är här

Fakta Fjärde sjöstridsflottiljen

Förkortning: 4.sjöstridsflj

Ort: Berga, Haninge garnison

Yrkesofficerare: 352

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 210

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 8

Civilanställda: 3

Reservofficerare: 476


Så här har vi räknat