Vi på Fjärde sjöstridsflottiljen har till uppgift att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. Vår verksamhet har sin bas i Berga söder om Stockholm men vi har också verksamhet i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten där Röjdykardivisionen är lokaliserad.

Röjdykarna är särskilt utvalda sjömän och officerare som arbetar med att hitta och oskadliggöra ammunition under ytan. Röjdykardivisionen kan även utföra minröjning på land och deltar regelbundet i internationella insatser, som i Afghanistan där de röjer oexploderad ammunition och hemmagjorda bomber.

Vid förbandet finns även en minröjningsdivision, en korvettdivision och en underhållsdivision som består av flera typer av fartyg samt staber.

Minröjningsdivisionens huvuduppgift är att med hjälp av sonarer, undervattensfarkoster och röjdykare, söka upp explosiva föremål under vattenytan och oskadliggör dem.

Korvettdivisionens fartyg kan övervaka stora havsytor och luftrum samtidigt som de är utrustade med kraftiga vapensystem. Därför kan fartygen lösa en mängd olika uppgifter som ytstrid, ubåtsjakt och försvar mot stridsflygplan.

För att stödja flottiljens fartyg så har vi en division som sköter underhåll. Divisionens löser tekniska problem och att ser till att det alltid finns tillgång till nödvändigheter som mat och reservdelar.

Notiser Från Fjärde sjöstridsflottiljen

Miljöoperation vid Askö skjutfält
7 september201513:42

Röjdykarfartyget HMS Spårö kastade just loss från hemmahamnen i Berga för att ta sig mot Trosa skärgård. Uppgiften är att söka av botten vid Askö skjutfält.

Om två veckor när miljöoperationen avslutas kommer det finns en bra lägesbild över omfattningen av ammunitionseffekter under vattnet. Fartygets sonarer och röjdykare kommer att lokalisera, dokumentera och analysera ammunitionen. Ammunitionen kring Askö skjutfält är gammal men fortfarande farlig om man hanterar den på ett felaktigt sätt. Om man hittar ammunition ska man undvika att röra den, ta ut positionen och kontakta polisen. 4.sjöstridsflottiljen har lång erfarenhet och en unik förmåga av att hantera oexploderad ammunition på och under ytan.

Röjdykare oskadliggjorde rökljus på Gotland
24 maj201513:09

I förra veckan inkom ett larm till polisen på Gotland om att en privatperson hittat vad som såg ut som ett bombliknande föremål på stranden vid Östergarn. Försvarsmakten kontaktades och Röjdykare från Röjdykardivisionen fick uppgiften.

I fredags kom Röjdykarna till platsen och inom kort konstaterades att det var ett mk25 rökljus. hur rökljuset hamnat där är okänt. Efter dokumentation oskadliggjordes rökljuset på plats.

Ytterligare ett ubåtrökljus hittats
2 februari201514:42

I fredags den 30 januari, har röjdykare från 4.sjöstridsflottiljen oskadliggjort ytterligare ett ubåtsrökljus som hittats på stranden i Hultungs på nordöstra Gotland.

Polisen fick in ett samtal från en förbipasserande att något som såg ut som granat låg på stranden. Detta är det sjätte ubåtsrökljusetsom påträffats och oskadliggjorts bara i år.  Ubåtsrökljus används när man övar med ubåt och själva ammunitionseffekten innehåller en mindre sprängladdning och fosfor. Om man upptäcker något man tror kan vara ammunition så ska man aldrig vidröra den, ta ut positionen och kontakta polisen som i sin tur kontaktar Försvarsmakten. Försvarsmakten har beredskap för att hantera situationer som denna.

Fjärde sjöstridsflottiljen
Fakta Fjärde sjöstridsflottiljen
  • Förkortning: 4.sjöstridsflj
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Yrkesofficerare: 352
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 210
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 8
  • Civilanställda: 3
  • Reservofficerare: 476
Så här har vi räknat
Karta