Utbildning till flygbasjägare

Tjänsten som flygbasjägare är mycket krävande, psykiskt, fysiskt och socialt. Stora delar av utbildningen genomförs under fältmässiga förhållanden med högt tempo, inte sällan flera veckor i taget. Att lösa uppgifterna ställer också höga krav på kreativitet, flexibilitet och personlig mognad. Med anledning av de krav som ställs på en flygbasjägare genomförs särskilda uttagningstester inför utbildningen.

Utbildning till gruppchef/soldat/sjöman

Utbildningen till flygbasjägare bedrivs på flygbasjägarkompaniet vid Blekinge Flygflottilj, F 17. Delar av utbildningen är periodvis förlagd till andra orter i Sverige. För att söka till flygbasjägare måste du göra särskilda tester vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Du måste bli godkänd för kategori ”jägare”. Därefter ska du göra grundläggande militär utbildning, GMU. I slutet av GMU ska du fylla i ansökan om att få genomföra förtesterna för flygbasjägare. Du som genomfört värnplikten ansöker direkt om att få genomföra förtesterna.

Efter förtesterna börjar du en allmän flygbasjägarutbildning, som är inriktad mot soldatfärdigheter och grundläggande patrulltjänst, både vid barmark och på vintern. Nästa skede i utbildningen är inriktat mot hundförare, stridssjukvårdare/jägare eller vapen- och ammunitionsspecialist. Utbildningstiden varierar beroende på vilken befattning det gäller.

Det sista utbildningsskedet är inriktat mot att sätta samman patrullen och öva innan patrullen är fullt operativ. Denna fas pågår ständigt, beroende på utbildningsnivå och kommande uppgifter.

 

Utbildning till officer/specialistofficer

Som soldat på flygbasjägarkompaniet har du möjlighet att söka utbildning till officer eller specialistofficer för att sedan fortsätta tjänstgöra på förbandet. Är du redan färdigutbildad officer/specialistofficer på ett annat förband ska du skicka intresseanmälan om tjänstgöring direkt till flygbasjägarkompaniet via e-post eller brev. Därefter skickas kallelse till förtest ut. Har du godkänt resultat börjar du kurs 2282 (Befälskurs flygbasjägare).

Efter kursen fattas eventuellt beslut om förbandsbyte och tillsvidareanställning. Beroende på ditt intresse, din kompetens och kompaniets behov kan du börja tjänstgöra som patrullchef, ställföreträdande patrullchef, instruktör/specialist, eller på en chef/ledningsbefattning.

Du avråds från att söka till flygbasjägarutbildning om du har eller har haft skador i rörelseapparaten, (ben, knän, rygg, armar) oavsett hur vältränad och motiverad du anser dig vara. Statistik visar att tidigare skador oftast leder till avbrutet test, eller avbruten tjänst.

Så söker du:


När flygbasjägarkompaniet söker personal kommer detta att framgå på:

Du som genomför GMU frågar efter ansökningshandlingar för att få genomföra förtest till flygbasjägare. Observera att ansökningen endast kan göras då flygbasjägarkompaniet söker ny personal.

 

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om utbildningen eller flygbasjägartjänsten så är du välkommen att kontakta oss på telefon, 0457 – 47 10 00, eller e-post: fbjs-f17@mil.se.

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Yrkesofficerare: 307
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 134
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 37
  • Civilanställda: 155
  • Reservofficerare: 191