FÖRTEST

För att påbörja utbildningen till flygbasjägare och därefter få anställning vid flygbasjägarkompaniet krävs att du genomfört förtesterna.

Förtestet finns till för att du och kompaniets personal ska kunna bedöma dina förutsättningar att dels genomföra grundutbildningen, men också din vilja och förmåga att tjänstgöra som operativ flygbasjägare.

När du lämnat in ansökan kallas du till ett förtest vid flygbasjägarkompaniet, under förutsättning att du uppfyller de krav som ställs. Testerna pågår under tre dagar och täcker såväl fysiska som mentala aspekter. De fysiska testerna gäller kondition (anaerob och aerob) samt styrka. Du genomgår dessutom motivations- och kreativitetstester, en grundlig genomgång med psykolog och sjukgymnast, samt intervju med personal från kompaniet. Då hunden är en mycket viktig individ i patrullen genomförs också bedömningar i din vana med hundar.

Förtestet är grundat på många års erfarenhet av vad som krävs av en flygbasjägare. Tillsammans med forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan är testhelgen utformad för att ge dig som anses lämplig en så god chans som möjligt att bli flygbasjägare.

 

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om förtestet, utbildningen eller flygbasjägartjänsten så är du välkommen att kontakta oss på telefon, 0457 – 47 10 00, eller e-post: fbjs-f17@mil.se.

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Yrkesofficerare: 307
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 134
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 37
  • Civilanställda: 155
  • Reservofficerare: 191