Om Blekinge flygflottilj

F 17 är idag den enda flygflottiljen som ligger vid Östersjön. F 17 flyger med två divisioner Jas 39 Gripen där varje division består av cirka 20 flygplan. Piloterna tränar kontinuerligt i att framföra planen på ett säkert och taktiskt sätt, oftast genom flygövningar över havet. Närheten till kontinenten gör att flottiljen enkelt kan delta i internationella övningar utan att behöva ombasera.

Piloterna vid F 17 flyger sammanlagt omkring 4500 timmar per år. För att flygningarna ska ske med säkerhet krävs mycket service och underhåll. Det arbetet gör Flygunderhållsenheten. Civila och militära tekniker arbetar tillsammans – ibland "på linjen" med ansvar för att ett specifikt flygplan tankas och tillses före varje flygning, ibland i hangaren där man genomför mer omfattande tillsyn och service.

F 17 har ansvar för något som heter incidentberedskapen. Det innebär att ett antal av flottiljens flygplan alltid står startberedda för att kunna gå upp i luften och identifiera eller avvisa främmande plan som inte har tillstånd att flyga över svenskt territorium. Varje år inträffar ett antal överträdelser av främmande flygplan som behöver undersökas. Det sker allt som oftast i sydöstra Östersjön.

Utbildning

Utbildningsenheten vid F 17 ansvarar för grundläggande militär utbildning (GMU) för blivande gruppchefer, soldater och sjömän.

Underhåll och säkerhet

För att kunna utnyttja basen under alla väderförhållande så finns Flygplatsenheten vid F 17. Personalen där ser till att start- och landningsbanan är fri från snö och is. Detta jobb görs även åt de civila bolagen som använder basen.

För att säkerheten skall vara på topp så finns också en egen brandkår eller "räddningsstyrka" som flottiljen kallar den. Personalen sitter beredda att rycka ut om något skulle hända med planen.

Utöver kärnverksamheten så finns också olika stödfunktioner som en egen sjukmottagning, ett kök med matsal, förråd, städservice och mycket annat.

Helikoptrar på F 17

Helikoptrarna på F 17 tillhör Helikopterflottiljen i Linköping.

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
 • Förkortning: F 17
 • Ort: Ronneby
 • Yrkesofficerare: 307
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 134
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 37
 • Civilanställda: 155
 • Reservofficerare: 191
Fakta
 • Bedriva incidentberedskap flyg och mark större del av året.
 • Vidmakthålla och vidareutveckla två JAS 39-divisioner.
 • Ansvara för en basbataljon.
 • På F 17 finns flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarkompaniet.