Amfibieregementets skjutfält och tillträdesförbud

Då farlig verksamhet bedrivs på skjutfälten tillämpas skyddslagen (2010:305) om skydd för samhällsviktiga anläggningar med mera och tillträdesförbud råder.

Under övrig tid får skjutfälten beträdas på egen risk.

Det är livsfarligt att vidröra ammunition (projektiler o dylikt). Observera anslag vid skjutfälten och eventuella avspärrningar.

Tillträdesförbud Berga-, Utö-, Väddö- och Tofta skjutfält

Amfibieregementet - Amf 1
Fakta Amfibieregementet - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Yrkesofficerare: 329
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 513
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 303
  • Civilanställda: 37
  • Reservofficerare: 453