• Genomgång inför ett övningsmoment.Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Gotlandsbataljonen

Gotlandsbataljonens, 32:a hemvärnsbataljons område omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön. Bataljonen har uppgifter både på land och i skärgård. Bataljonen tillhör Amfibieregementet, Amf 1. Förbandet är traditionsbärare för Gotlands regemente, P 18.

Bataljonen är en del av Hemvärnet och innehåller en bataljonsstab med ledningspluton, två stycken bevakningskompanier, ett insatskompani, samt en båtpluton. Dessutom har bataljonen en flyggrupp.

Bataljonen administreras av Gotlandsgruppens som är en av två utbildningsgrupper vid Amfibieregementet och är grupperad på före detta P 18:s område på Visborgsslätt i Visby. Chefen för Gotlandsgruppen är direkt underställd chefen för Amfibieregementet. Gotlandsgruppens viktigaste uppgifter är att planera och genomföra utbildning av de gotländska hemvärnsförbanden samt stödja de frivilliga försvarsorganisationerna. Gruppen har även till uppgift att stödja Fårö kursgård samt Sjövärnsgården på Hoburgen under sommarens centrala kursverksamhet.

Du är här

Fakta Amfibieregementet - Amf 1

Förkortning: Amf 1

Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg

Yrkesofficerare: 327

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 557

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 255

Civilanställda: 43

Reservofficerare: 491


Så här har vi räknat